top of page

גניבה בעבודה? המלצות חשובות למעסיקים ומנהלי ביטחון, הנעזרים בבדיקת פוליגרף לאחר אירוע חריג בעבודה

עודכן: 22 בנוב׳ 2019


בכל ארגון וחברה התרחשו ויתרחשו אירועים חריגים לרבות גניבת כסף, סחורה, ריגול עסקי, הטרדה מינית ועוד.

מלבד הנזק הכלכלי הישיר שנגרם לארגון כתוצאה מגניבה, גניבה עלולה לגרום לנזק מוראלי לעובדים ונזק תדמיתי כבד לארגון.

כשאמצעי הביטחון העומדים לרשות הארגון לא מספיקים כדי לגלות את זהות מבצע העבירה, מומלץ לבצע בדיקות פוליגרף לעובדים.

היתרון המשמעותי של בדיקות פוליגרף, מעבר לאיתור מבצע העבירה, הוא ניקוי מחשד עובדים שאינם מעורבים בגניבה.

פוליגרף, הוא כלי יעיל ביותר לגילוי האמת, בתנאי שיודעים להשתמש בו כהלכה.

בדיקת פוליגרף, המתבצעת באופן לא מקצועי, עלולה לגרום לנזק רב, כיוון שבנוסף לכך שלא תוביל לגילוי מבצע הגניבה, היא עלולה לגרום לעוול, לנבדק חף מפשע.

בפוסט הבא, אתן המלצות חשובות למעסיקים ומנהלי ביטחון, המתכוונים להשתמש במכונת אמת, לגילוי זהות עובד המעורב בגניבה ספציפית או בכל אירוע חריג אחר בארגון.פוליגרף בעבודה | גניבה בעבודה | המלצות למעסיקים ומנהלי ביטחון לשימוש בפוליגרף בעקבות גניבה בעבודה


1. הודעה מוקדמת לעובדים, אודות קיום בדיקת פוליגרף:

בהקשר להודעה המוקדמת, חשוב לזכור כי חלה החובה לעדכן את העובד מראש, כי הוא עתיד להיבדק בפוליגרף אודות מעורבותו באירוע החריג הספציפי לרבות גניבה.

כדי למנוע מצב בו לא מקבל העובד הודעה מוקדמת, מומלץ לעדכן את כלל העובדים באפשרות לבצע בדיקת פוליגרף לאחר כל אירוע חריג כגון גניבה שהתרחשה בארגון.


2. קבלת הסכמה מפורשת מצד העובד לביצוע בדיקת הפוליגרף:

בנוסף להודעה המוקדמת, חלה החובה לקבל הסכמה מפורשת מצד העובד הנבדק, לביצוע בדיקת הפוליגרף.

חשוב לציין, כי גם אם כלל העובדים חתמו במהלך גיוסם לארגון על הסכמה כללית להיבדק בפוליגרף עת אירוע חריג, עדיין חובה לוודא שהעובדים מסכימים להיבדק באירוע הספציפי החריג.

בכל מקרה, בסמוך לבדיקת הפוליגרף, חותם העובד בפני בודק הפוליגרף על הסכמתו המלאה והחופשית לביצוע הבדיקה.


3. שליחת חומר הרקע במלואו לבודק הפוליגרף:

בודק הפוליגרף, חייב להיות מעורה בפרטי האירוע כדי לערוך בדיקה מקצועית בנושא.

במידה ויחסר מידע לבודק הפוליגרף אודות האירוע, עלול הדבר לפגוע במקצועיות הבדיקה.

לכן מומלץ לשלוח כל מידע המצוי ברשות מנהל הביטחון, אודות אירוע הגניבה.


4. ביצוע בדיקת פוליגרף לכלל העובדים שעלולים להיות קשורים למקרה:

באירועי גניבה ספציפיים בארגון, מומלץ לשלוח את כלל העובדים שעלולים להיות קשורים לאירוע ולא עובד בודד אחד או שניים, אשר נחשדים במיוחד כמעורבים במקרה.

הסיבות העיקריות לכך הנן:

- עובד, אשר יודע כי הוא העובד היחיד שנשלח לפוליגרף, עלול לייצר אנטגוניזם כלפי המעסיק כיוון שמרגיש שהנו מופלה לרעה יחסית לשאר. האנטגוניזם עלול להוביל לסירובו של העובד להיבדק או אפילו להתפטרותו, גם אם הוא לא מעורב בגניבה.

- בנוסף לאנטגוניזם ולעוינות שחש העובד, עלול לחוש העובד תחושות לחץ, חרדה וסטרס אשר יובילו אותו לסרב לבדיקה גם אם הוא לא מעורב בביצוע הגניבה. חשוב לזכור בהיבט זה, כי יש הבדל מהותי בין עובד שיודע שהוא נבדק בפוליגרף יחד עם עובדים נוספים ולכן מבחינתו הבדיקה שגרתית, לבין עובד שמבין שהוא הנבדק היחיד והנו החשוד העיקרי בגניבה.

- סיבה נוספת לעריכת בדיקת פוליגרף לכלל העובדים הנה האפשרות הנפוצה, בה קיימים מספר עובדים המעורבים בגניבה, אשר שיתפו פעולה, כל אחד בתפקידו הייחודי או שידעו על ביצוע הגניבה ולא דיווחו.


5. אל תספרו לבודק הפוליגרף לפני הבדיקה, במי אתם חושדים:

חשוב להבין כי תוצאת בדיקת הפוליגרף, תלויה רובה ככולה במקצועיות בודק הפוליגרף.

שלב השיחה המקדימה, התשאול, היחס לנבדק ואפילו ניתוח ממצאי הבדיקה - מושפעים באופן ישיר מבודק הפוליגרף.

במידה ומתוך 10 עובדים לדוגמה - ידווח מזמין הבדיקה כי הוא חושד בעובד ספציפי וכי הוא "בטוח שזה הוא" הדבר עלול להשפיע על בודק הפוליגרף ולגרום לתוצאה מוטה, ממספר סיבות:

א. בודק הפוליגרף עלול לרצות את מזמין הבדיקה וליישר קו עם חשדותיו.

ב. הבודק עלול להתנהל עם העובד ה"חשוד" בקשיחות ונוקשות יתר במהלך הבדיקה, יחסית לשאר העובדים והדבר עלול להשפיע לרעה על תוצאת בדיקת הפוליגרף.

ג. גם אם בודק הפוליגרף הנו מקצוען ונשאר ניטרלי לאורך הבדיקה, הוא עדיין עלול להיות מושפע גם ברמת התת מודע, מהחשד הכבד כלפי העובד והדבר עלול להשפיע על תוצאת הבדיקה. (גם מבלי שבודק הפוליגרף מודע או התכוון לכך).

למרות האמור לעיל, לאחר ניתוח ממצאי בדיקת הפוליגרף ואבחון המסקנות, אין מניעה לספר לבודק הפוליגרף מיהו החשוד העיקרי ואף מומלץ לעשות זאת, כיוון שלאחר גיבוש המסקנות, אין חשש להטיה מצד הבודק.


6. ניסוח מקצועי של שאלות הבדיקה, כמדד למקצועיות בדיקת הפוליגרף:

לניסוח השאלות בבדיקת פוליגרף, יש חוקים וכללים רבים.

ניסוח שאלות הבדיקה, מושפע ישירות ממקצועיותו של בודק הפוליגרף וטעויות בניסוח עלולות לגרום לטעויות בתוצאת בדיקת הפוליגרף.

ניסוח השאלות חייב להתבצע ע"י בודק הפוליגרף בתיאום ואישורו של מזמין הבדיקה.

מזמין הבדיקה מצידו, צריך להתגמש בניסוח השאלות, בהתאם להנחיות המקצועיות של בודק הפוליגרף.


7. מה שואלים בבדיקת פוליגרף בנושא גניבה ספציפית מהעבודה?

ככלל, במקרים ספציפיים מסוג גניבה בעבודה, שואלים כ 3 שאלות הכוללות בעיקר:

- מעורבות אישית של העובד בביצוע הגניבה.

- שיתוף פעולה של העובד עם אחרים בביצוע הגניבה ( לרבות מסירת מידע שאפשר את הגניבה וכ'ו)

- ידיעה וודאית על אחרים המעורבים בגניבה.


8. נוסח השאלות הנו קריטי ומשתנה בהתאם לאופי הגניבה\האירוע החריג.

- בניסוח שאלות הבדיקה, חייבים לוודא כי השאלות מתייחסות לאירוע הגניבה הספציפי (תאריך, יום, תקופת זמן, סוג הגניבה במידה וידוע וכ'ו) הדבר קריטי כדי להבדיל את האירוע הספציפי מאירועים אחרים.

- חייבים לוודא שהנבדק מכיר את האירוע עליו הוא נבדק ושהוא לא שמע עליו לראשונה בזמן בדיקת הפוליגרף.

- באירוע גניבה ספציפי, הבדיקה תתייחס לאירוע הספציפי בלבד ולא לאירועי גניבה אחרים או מעורבות כללית אחרת בגניבה. באם כלל זה לא יישמר, הדבר יביא בוודאות לפגיעה באמינות ודיוק הבדיקה.

- באירוע ספציפי (בשונה מבדיקת פוליגרף תקופתית לעובדים או קבלה לעבודה) כל שאלה תכלול נושא עובדתי אחד בלבד: ז"א לא שואלים "האם אתה מעורב בגניבת הכסף או הסחורה?"

אלא צריך לשאול:

"האם אתה מעורב בדרך כלשהי בגניבת הכסף?

ובשאלה נוספת: "האם אתה מעורב בדרך כלשהי בגניבת הסחורה?"

הסיבה לכך היא, שגם אם הנבדק יימצא דובר שקר, עדיין לא ניתן לדעת באיזו גניבה הוא מעורב: של כסף? של סחורה? של שניהם?


9. לא מומלץ לחרוג מהמספר המקסימלי של שאלות, הנשאלות בבדיקת פוליגרף ספציפית.

למנהלי ביטחון בחברות וארגונים, קיימת נטייה ידועה "לנצל" את בדיקת הפוליגרף כדי לשאול כמה שיותר שאלות.

מדובר בטעות נפוצה, כיוון שבדיקת פוליגרף ספציפית בעקבות אירוע חריג לרבות גניבה בעבודה, כוללת 2-4 שאלות בלבד.

הבדיקה לא תכלול יותר מ 4 שאלות ומנגד, לא תכלול שאלה אחת בלבד!

במידה ורוצים לשאול יותר מ 4 שאלות בבדיקת פוליגרף, יש לערוך בדיקת פוליגרף תקופתית, אשר שונה במהותה מבדיקה ספציפית.


10. בחרו בקפידה את בודק הפוליגרף:

במאמריי הקודמים, הסברתי לעומק איך עובד פוליגרף והרחבתי מדוע אמינות ודיוק הפוליגרף, מושפעים באופן ישיר מבודק הפוליגרף ולא מהמכשיר.

חשוב מאוד לבחור בודק פוליגרף, בעל השכלה וניסיון נרחבים בתחומי הפוליגרף התעסוקתי, חקירות, תשאול, קרימינולוגיה או פסיכולוגיה.


סיכום:

בדיקת פוליגרף ספציפית לעובדים במקרי גניבה בעבודה, הנה מלאכה מורכבת ביותר, הדורשת מיומנויות רבות.

אי ביצוע כהלכה של אחת מההמלצות הנ"ל, עלול להשפיע על אמינות ודיוק בדיקת הפוליגרף ולכן חשוב להיצמד להמלצות אלו, כדי להבטיח שבדיקת הפוליגרף, אכן תשקף את המציאות.הפוסט נכתב ע"י אלירן לנקרי, מומחה לפוליגרף תעסוקתי ומהימנות עובדים.

מנכ"ל מכון הפוליגרף - אתיקה פוליגרף.

לייעוץ נוסף או לתיאום בדיקות פוליגרף, צרו קשר: 053-953-9353

105 צפיות

Comments


bottom of page