top of page
בדיקת פוליגרף פרטית - מכון פוליגרף אתיקה

בדיקת פוליגרף פרטית

בדיקת פוליגרף פרטית, מתבצעת במקרים בהם מתגלה מחלוקת בלתי פתירה וחשד מתגבר בין שני צדדים או יותר, אשר עלולים להוביל למשבר אמון. 

בדיקת פוליגרף ללקוחות פרטיים, הנה כלי אפקטיבי ואמין לגילוי האמת והשימוש בה יכול לספק תשובה חד משמעית אודות אשמתו או חפותו של אדם במיוחס לו.

בדיקת הפוליגרף יכולה להתבצע במעמד שני הצדדים, המגיעים לבדיקה או במעמד צד אחד ובו מגיע הנבדק לבדיקה עצמית כדי להיבדק ולהוכיח את אמיתות גרסתו. 

במכון פוליגרף אתיקה, מבצעים בדיקות פוליגרף פרטיות באופן דיסקרטי, מקצועי ואמין במגוון תחומים, אשר הנפוצים ביניהם הנם: 

בדיקות פוליגרף פרטיות בנושא בגידה בזוגיות, גניבה, חשד לביצוע עבירות מין ואלימות, אימות גרסה, פוליגרף להוכחת חפות ועוד.

טרם בדיקת הפוליגרף, מתבצעת שיחה מקיפה עם מזמין הבדיקה, במהלכה מנוסחות שאלות הבדיקה. 

בסיום בדיקת הפוליגרף, מקבל מזמין הבדיקה דוח פוליגרף מפורט, המכיל את תוצאת הבדיקה.

בדיקות פוליגרף פרטיות נפוצות:

בדיקת פוליגרף פרטית בנושא בגידה בזוגיות:

בדיקה המתבצעת לגילוי מעורבות בבגידה בין בני זוג. 

הבדיקה נפוצה בעיקר בקרב זוגות נשואים או בני זוג הנמצאים במהלך הקשר הרומנטי. 

מטרת בדיקת הפוליגרף הנה לשים קץ לחשדות בין בני הזוג ולקבל תשובה חד משמעית לשאלה: האם התרחשה בגידה?

בדיקת פוליגרף פרטית בנושא גניבה:

בדיקה המתבצעת לגילוי מעורבות בגניבת כסף, פריט יקר, סחורה, מידע, לקוחות ועוד.  

הבדיקה נפוצה בעיקר במקומות עבודה ובמגזר הפרטי: בין חברים, משפחה ועוד.  

מטרת בדיקת הפוליגרף הנה קבלת תשובה חד משמעית אודות מעורבותו או חפותו של אדם החשוד בגניבה.

בדיקת פוליגרף פרטית בנושא אלימות ועבירות מין:

בדיקה המתבצעת לגילוי מעורבות בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי קטינים או בוגרים.  

הבדיקה נפוצה בעיקר במקרי אלימות מילולית או פיזית, הטרדה מינית, מעשים מגונים, פדופיליה ואונס.   

מטרת הבדיקה, הנה קבלת תשובה חד משמעית אודות מעורבותו או חפותו של אדם בביצוע עבירת מין או אלימות. 

בדיקת פוליגרף פרטית למטרת אימות גרסה והוכחת חפות:

בדיקה המתבצעת למטרת אימות גרסתו של אדם והוכחת חפותו בכל נושא בו הוא חשוד. 

הבדיקה מתבצעת בכל נושא עובדתי בו מואשם הנבדק: בגידה, גניבה, עבירת אלימות, מין ועוד.  

מטרת בדיקת הפוליגרף הנה הוכחת חפותו של אדם וניקויו מאשמה במיוחס לו (במידה והוא דובר אמת) 

bottom of page