תרופות המשפיעות על פוליגרף - האם אפשר לרמות פוליגרף? השפעת תרופות, סמים ומניפולציות על מכונת אמת:

עודכן ב: 24 מרץ 2021


תרופות המשפיעות על פוליגרף | כדור הרגעה לפני פוליגרף | שימוש בסמים לפני בדיקת פוליגרף  | אלירן לנקרי

כדור הרגעה לפני פוליגרף? תחשבו שוב..

קיימות שיטות ומניפולציות רבות, בהן משתמשים נבדקי פוליגרף, כדי לנסות ולשבש את תוצאות הבדיקה ולרמות את הפוליגרף.

לרוב, נלמדות מניפולציות אלו באמצעי המדיה השונים, לרבות סרטים, אינטרנט ופורומים בנושא.

בארה"ב קיימים אפילו "מומחי פוליגרף", אשר כתבו מדריכים מפורטים, שמטרתם הנה להציע שיטות ודרכים לרמות את הפוליגרף. עובדה מפתיעה בנושא הנה, שלעתים גם דוברי אמת מנסים להשתמש במניפולציות במהלך בדיקת הפוליגרף ולא רק אלו המתכוונים לשקר.

במאמר זה אסקור את המניפולציות הנפוצות בהן משתמשים נבדקים כדי לרמות בבדיקת פוליגרף, לרבות כדור הרגעה לפני פוליגרף, שימוש בסמים, אלכוהול ואפילו מדיטציה. אציג את אמצעי הנגד העומדים לרשות בודק הפוליגרף ואסביר מדוע מניפולציות אלו לא יעילות ועלולות דווקא לגרום לחיזוק הרושם השלילי אודות נבדק דובר אמת, לחיזוק תוצאת השקר של נבדק המשקר בבדיקה ולעתים לפסילת הבדיקה כולה.

מדוע דוברי האמת משתמשים במניפולציות בבדיקת הפוליגרף?

אחוז ניכר מנבדקי פוליגרף המנסים לרמות מכונת אמת, הנם דוברי שקר המתכננים לשקר בבדיקה. עם זאת, במהלך שנות עבודתי הבחנתי במספר מקרים חריגים, בהם גם נבדקים דוברי אמת ניסו לרמות בבדיקת הפוליגרף.

קיימות מספר סיבות לכך שדובר אמת ישתמש במניפולציות במהלך בדיקת פוליגרף: - התפיסה המוטעית שלחץ והתרגשות משפיעים על תוצאת פוליגרף ולכן יש צורך להיעזר בכדור הרגעה. - חוסר הבנה אודות השאלות הנשאלות בבדיקת פוליגרף וחשש לא מבוסס אודות תוכן השאלות. - התפיסה השגויה של מועמדים לעבודה כי ייפסלו אוטומטית אם יספרו את האמת לפני בדיקת פוליגרף. - הטעייה של חברים, משפחה ואחרים שנמצאו דוברי שקר בבדיקת פוליגרף שעברו, אודות נחיצותן של הפעלת מניפולציות כדי לעבור בהצלחה בדיקה במכונת אמת.

חשוב להבין כי הפעלת מניפולציות בבדיקת פוליגרף ע"י דוברי אמת, עלולה לגרום לתוצאה שגויה בבדיקה ואבחנתם כדוברי שקר, כיוון שפסיכולוגית, בתפיסתם, הפכו עצמם נבדקים אלו לרמאים ושקרנים עוד בטרם החלה הבדיקה והדבר עלול להתבטא בתגובותיהם הפיזיולוגיות.

בנוסף, בדיקתם עלולה להיפסל ע"י בודק הפוליגרף במידה ויבחין בניסיון לשיבוש התוצאה.

מניפולציות נפוצות המבוצעות ע"י נבדקי פוליגרף:

צריכת אלכוהול לפני בדיקת פוליגרף:

האלכוהול נכלל בקטגוריית הסמים המדכאים. יחד עם כדורי שינה וכדורי הרגעה מסוגים שונים. התהליך הפיזיולוגי המתרחש עת צריכת אלכוהול הנו: שימוש באלכוהול גורם להגברת ריכוז הדופמין במוח – מה שגורם גם לחוויית תחושת העונג וחוסר העכבות אשר נלווית לצריכתו. בהקשר למדדים הפיזיולוגיים הנמדדים בבדיקת פוליגרף: אלכוהול גורם להאטה בקצב הלב, האטה בקצב הנשימה ולהאטה מחשבתית\קוגניטיבית. במהלך שנות עבודתי הבחנתי בנבדקים אשר הגיעו לבדיקת פוליגרף לאחר שתיית אלכוהול והפגינו בלבול, אי צלילות מחשבתית, תנועה לא רצונית (טיקים) דיבור לא מובן וחזרה על גרסתם תוך סתירות מהותיות בה. מדדיו הפיזיולוגיים של נבדק אשר צרך אלכוהול יובחנו כנמוכים מאוד מהנורמה ויעמדו בסתירה לשפת גופו, אשר תעיד על אי נוחות, לחץ ומוטרדות ניכרת (בעקבות תפיסתם העצמית כרמאים) ניתן להבחין בנקל ובצורה ברורה בנבדק אשר מנסה לרמות את הפוליגרף ולהפעיל מניפולציה באמצעות שתיית אלכוהול טרם בדיקת הפוליגרף ולכן בדיקתו תיפסל. כדורי הרגעה: לדוגמא - וואליום ובבן.