top of page

בדיקת פוליגרף בנושא גניבה, במקרי חשד למעורבות בגניבה 

בדיקת פוליגרף במכונת אמת בנושא גניבה, הנה בדיקה נפוצה מאוד במגזר הפרטי ובעיקר במגזר העסקי.

במקרים רבים בהם מתבצעת גניבה, החשד נופל דווקא על אלו הנמצאים במעגל הקרוב לקרבן הגניבה. 

ברוב המקרים מדובר בהאשמות שווא הגורמות נזק רב לכל הצדדים.

בדיקות פוליגרף במקרי גניבה, נועדו לבדיקת מעורבות אישית בביצוע הגניבה, ידיעה על זהות המעורבים בגניבה ושיתוף פעולה עם אחרים בביצוע הגניבה, לרבות מסירת מידע שסייע לגניבה. 

פוליגרף בעקבות גניבה בעבודה, נפוץ מאוד בחברות וארגונים.

במגזר הפרטי, נפוץ הפוליגרף במקרי גניבה בין חברים, משפחה, עובדי משק בית, עובדי נקיון, מטפלות ועוד.

להלן דוגמאות לבדיקות פוליגרף פרטיות נפוצות בנושא גניבה:

בדיקת פוליגרף בעקבות חשד לגניבת כסף

פוליגרף במקרי גניבת כסף, מתבצע בכל סיטואציה בה מעוניין מזמין הבדיקה לאמת או לשלול מעורבות של אדם אחר בגניבה, לרבות חברים, שותפים עסקיים, בני משפחה, עובדי משק בית ועוד. 

בבדיקת הפוליגרף ניתן לשאול על מעורבות אישית בגניבת הכסף, על שיתוף פעולה עם אדם אחר בגניבה, על ידיעה וודאית אודות מבצע הגניבה ועל מסירת מידע שעזר לבצע את הגניבה. 

פוליגרף בנושא גניבת פריט יקר או סחורה

בדיקת פוליגרף במקרי גניבת פריט יקר או סחורה, מיועדת למקרים בהם נגנב פריט יקר או ציוד לרבות תכשיטים, סחורה, פריט בעל ערך סנטימנטלי ועוד. 

הגניבה עלולה להתבצע מבתים פרטיים, מפעלים, מקומות עבודה וכ'ו.

במידה ובוצעה פריצה, ניתן לשאול גם על מעורבות בפריצה, ידיעה וודאית על מבצע הגניבה\פריצה שיתוף פעולה וסיוע בדרך כלשהי. 

פוליגרף בעקבות חשד לגניבה\שוחד\טובת הנאה

גניבת סחורה, פריטים יקרים, כסף, מידע ועוד, הפכו למכת מדינה.

בכל חברה וארגון מתבצעות גניבות באופן שגרתי.

בדיקת פוליגרף לחשודים בגניבה ממקום עבודתם, מסייעת לאתר את זהות המעורבים בביצוע העבירה וחשוב מכך, לנקות את שמם של אלו שהואשמו שלא בצדק בגניבה.

מה שואלים בבדיקת פוליגרף בנושא גניבה?

בבדיקת פוליגרף פרטית לגילוי גניבה, נשאלות בדרך כלל 3 שאלות:

1. מעורבות אישית בביצוע הגניבה.

2. שיתוף פעולה בדרך כלשהי בביצוע הגניבה.

3. ידיעה וודאית על מישהו אחר שביצע את הגניבה.

הערה: לא מומלץ לשאול שאלות נוספות בבדיקה זו כיוון שהדבר עלול לפגוע בדיוק הבדיקה. 

bottom of page