תשאולי מהימנות לבדיקת אמינות עובדים:

תשאול מהימנות מוגדר כשיחת עומק, המתבצעת  ע"י נציג מטעם הארגון עם המועמד\עובד, למטרת בדיקת אמינותו בנושאים הרלוונטיים לארגון. 

תשאול נכלל במסגרת תהליכי מהימנות עובדים ובאמצעותו ניתן לקבל אינדיקציה משמעותית לאמינות המתושאל.

בתום התשאול, מקבל מזמין הבדיקה דו"ח מפורט ומקצועי אודות ממצאי התשאול והמלצת מהימנות אודות העובד\המועמד לעבודה.

מטרות ביצוע התשאול:

- בדיקת אמינות וכנות המרואיין, בנושאים העלולים להציגו באור שלילי.

- אימות\הזמת מידע שלילי שהתקבל: לדוגמה במהלך תשאול, בדיקת רקע וכ'ו.

- מתן לנבדק אפשרות להסביר את תשובותיו, לרבות תשובות שמסר במבדק הממוחשב (האם הבין את השאלות?)

- גילוי מידע חריג, הרלוונטי להעסקת העובד\מועמד.

- תאום ציפיות בנוגע לנהלי הארגון והתנהלות בעבודה. 

באילו נושאים מתבצע תשאול אמינות?

- מעורבות בפלילים.

- שימוש בסמים.

- חובות כספיים חריגים, לרבות חובות לשוק האפור.

- מעורבות בגניבה, מרמה, מעילה או הונאה.

- רקע תעסוקתי חריג.

- מעורבות\קשר להימורים

- ריגול עסקי.

ועוד...

מכון פוליגרף אתיקה, מתמחים בתהליכי מהימנות עובדים הכוללים תשאולי מהימנות ובדיקות פוליגרף תעסוקתיות.