top of page
תשאול לבדיקת אמינות, מהימנות עובדים ומועמדים לעבודה

תשאול מהימנות למטרת
בדיקת אמינות מועמדים לעבודה ועובדים:

תשאול מהימנות לעובדים ולמועמדים לעבודה מוגדר כשיחת עומק, המתבצעת ע"י נציג מטעם הארגון, למטרת בדיקת אמינות בנושאים הרלוונטיים לארגון. 

תשאול נכלל במסגרת תהליכי מהימנות עובדים ומועמדים לעבודה ובאמצעותו ניתן לקבל אינדיקציה משמעותית לאמינות המתושאל. בתום התשאול, מקבל מזמין הבדיקה דו"ח מפורט ומקצועי אודות ממצאי התשאול והמלצת מהימנות אודות המועמד.

מטרות ביצוע התשאול:

- בדיקת אמינות וכנות המרואיין, בנושאים העלולים להציגו באור שלילי.

- אימות\הזמת מידע שלילי שהתקבל: לדוגמה במהלך תשאול, בדיקת רקע וכ'ו.

- מתן לנבדק אפשרות להסביר את תשובותיו, לרבות תשובות שמסר במבדק הממוחשב (האם הבין את השאלות?)

- גילוי מידע חריג, הרלוונטי להעסקת העובד\מועמד.

- תאום ציפיות בנוגע לנהלי הארגון והתנהלות בעבודה. 

באילו נושאים מתבצע תשאול אמינות למועמדים לעבודה ולעובדים?

- מעורבות בפלילים.

- שימוש בסמים.

- חובות כספיים חריגים, לרבות חובות לשוק האפור.

- מעורבות בגניבה, מרמה, מעילה או הונאה.

- רקע תעסוקתי חריג.

- מעורבות\קשר להימורים

- ריגול עסקי.

ועוד...

מכון פוליגרף אתיקה, מתמחים בתהליכי מהימנות עובדים הכוללים תשאולי מהימנות ובדיקות פוליגרף תעסוקתיות. 

bottom of page