פוליגרף: 

הליך בדיקת הפוליגרף, הסברים ומידע חשוב טרם ביצוע בדיקה במכונת אמת

בדיקת פוליגרף, מתבצעת למטרת גילוי האמת, במקרים בהם לא ניתן לגלותה בדרך אחרת.

במקרים רבים מזמיני בדיקת הפוליגרף, מבקשים בדיקת פוליגרף הכוללת "שאלה אחת בלבד" אך הדבר אינו אפשרי, כיוון שבדיקת הפוליגרף הנה תהליך מורכב הכולל שיחה מקיפה ושאלות נוספות.

הליך בדיקת הפוליגרף נמשך בממוצע כשעה (תלוי במורכבות בדיקת הפוליגרף) וכולל שלבים קבועים.

כדי שבדיקת פוליגרף תתבצע באופן מקצועי, היא חייבת לכלול את השלבים שיפורטו בהמשך. 

פוליגרף, הנו תהליך הדורש מיומנות רבה, לכן חשוב מאוד לוודא כי הליך בדיקת הפוליגרף מתבצע באופן מקצועי ותקין ע"י בודק פוליגרף מוסמך. 

להלן מידע חשוב על תהליך בדיקת הפוליגרף למתעניינים בבדיקה במכונת אמת: 

שלב 1

תאום בדיקת פוליגרף

תאום בדיקת הפוליגרף מתבצע בדרך כלל בשיחה טלפונית.

במעמד תאום הבדיקה, מוסר מזמין הבדיקה מידע כללי אודות נושא הפוליגרף, עבור מי מיועדת הבדיקה, מיקומה, נסיבות הבדיקה ועוד.

במידה ומדובר בלקוח פרטי, מומלץ לערוך את בדיקת הפוליגרף במשרדי מכון הפוליגרף ולא בבית הלקוח.

במידה ומדובר בלקוח עסקי, המעוניין בפוליגרף לעובדים, ניתן לערוך את הפוליגרף במשרדי החברה.

 

שלב 2

מילוי טפסי פוליגרף

טפסי בדיקת הפוליגרף מכילים את המידע שיוצג בדוח המתקבל לאחר בדיקת הפוליגרף. הטפסים יכללו את פרטי המועמד, בעיות רפואיות, תיאור נסיבות המקרה, הסכמתו להיבדק מרצונו החופשי ועוד. 

בהמשך הליך הבדיקה, ייכתבו בטפסים אלו, השאלות הרלוונטיות שישאלו בבדיקת הפוליגרף. הנבדק יענה על השאלות במילים כן או לא בלבד.

יש לציין כי הליך הבדיקה, הנו דיסקרטי.   

 

שלב 3

שיחה מקדימה לפוליגרף

שלב השיחה המקדימה לבדיקה, הנקרא שלב ה - pre test הנו שלב קריטי וחשוב ביותר לבדיקת הפוליגרף. 

במהלך השיחה המקדימה, מנוסחות שאלות הבדיקה, מתוארות נסיבות הבדיקה ונושאה, הנבדק מקבל מידע אודות הליך הבדיקה, אודות מכשיר הפוליגרף, דרך פעולתו ועוד.

שיתוף פעולה וכנות בשלב זה, ככול הנראה יקבעו את תוצאת הבדיקה, כיוון שבדיקת פוליגרף נשענת במלואה על שלב זה.  

 

שלב 4

בדיקת הפוליגרף בפועל

בתום השיחה המקדימה, מתבצע חיבור למכשיר הפוליגרף ומתחיל שלב הבדיקה בפועל.

הנבדק מחובר לחיישני פוליגרף הכוללים:

- 2 חיישני נשימה: עליונה ותחתונה.

- חיישן הקרדיו: המודד לחץ דם ודופק.

- חיישן ה GSR: המודד מוליכות החשמלית של העור, כפי שמתבטאת במהלך הזעה.

בנוסף, קיימים חיבורים שמטרתם לאתר נסיונות לרמות ולשבש את ממצאי הבדיקה.

בדיקת פוליגרף כוללת 3 עד 4 סבבים, כך שבכל סבב מוקראות שאלות הבדיקה והנבדק עונה במילים כן ולא בלבד. בכל סבב מוקראות אותן השאלות רק בסדר שונה. 

 

שלב 5

ניתוח ממצאי הפוליגרף

בתום בדיקת הפוליגרף, בודק הפוליגרף מבצע ניתוח מקיף, מעמיק ומקצועי של תרשימי הבדיקה.

לאחר ניתוח התרשימים, קובע בודק הפוליגרף את ממצאי הבדיקה: 

דובר אמת או דובר שקר.

חשוב לציין כי לעתים רחוקות מאוד, עלולה להתקבל תוצאה גבולית הנקראת ללא ממצאים, כתוצאה מתגובות פיזיולוגיות לא סדירות. 

לאחר קביעת ממצאי הבדיקה, נשלח דוח מפורט ללקוח, הכולל את תוצאת הבדיקה.