top of page
Transmit and manipulate data concept. Female thief is stealing information from portable n

בדיקת פוליגרף לעובד: 
פוליגרף לעובדים ולמועמדים לעבודה 

בדיקת פוליגרף לעובד, הנה מבחן אמינות אפקטיבי ואמין ביותר להתגוננות מפני עבריינות תעסוקתית ונזקי עובדים לארגון. בעבר הלא רחוק, בדיקות פוליגרף לעובדים היו נחלתם הבלעדית של שירותי הביטחון, אך כיום בדיקת פוליגרף תעסוקתית לעובד או למועמדים לעבודה עברה אדפטציה למגזר האזרחי וניתן להשתמש בה בכל חברה וארגון. 

במרוצת השנים, השכילו ארגונים וחברות אזרחיות רבות במגזרים השונים להבין, כי חלה עליהם החובה לבצע סינון עובדים קפדני ומשמעותי טרם קבלתם לעבודה בארגון ובכך להקטין משמעותית את פוטנציאל הסיכון לפגיעה קריטית וקשה בארגון.

תהליך גיוס עובדים, ללא בדיקת פוליגרף לעובדים או למועמדים לעבודה, טומן בחובו פוטנציאל נזק עצום לארגון.

מנהל מכון הפוליגרף אתיקה, הנו מומחה לפוליגרף תעסוקתי ומתמחה בביצוע בדיקות פוליגרף ותהליכי מהימנות לעובדים ולמועמדים לעבודה. מכון פוליגרף אתיקה, מציע מגוון סוגי בדיקות פוליגרף לעובדים בארגונים וחברות:

 

-- בדיקת פוליגרף מסוג קבלה לעבודה למועמדים לעבודה --

 

-- בדיקת פוליגרף תקופתית לעובדים --

-- בדיקת פוליגרף ספציפית לעובד --

-- בדיקת פוליגרף חוזרת לעובד --

בכל ארבעת סוגי בדיקות הפוליגרף לעובדים, ניסוח שאלות הבדיקה ובחירת נושאי השאלות, מתבצעים באופן מקצועי על ידי בודק הפוליגרף, בתיאום עם הארגון אשר מזמין את הבדיקה ועל פי צרכיו הייחודיים.

בדיקת פוליגרף מסוג קבלה לעבודה:

בדיקת פוליגרף למועמדים לעבודה

מדובר בבדיקת פוליגרף טרום העסקה למועמדים לעבודה, אשר נמצאים בהליך גיוס לארגון. במהלך בדיקת הפוליגרף נשאל המועמד שאלות בנושאים שונים לרבות מעורבות בגנבה משמעותית, שימוש בסמים, מרמה, ביצוע עבירה פלילית חמורה, ריגול תעשייתי, חובות לשוק האפור ונושאים נוספים לבקשת המעסיק, תוך התאמה להגדרות התפקיד אליו מועמד. 

טרם בדיקת הפוליגרף, נפגש בודק הפוליגרף עם מנהלי הארגון ויחד בונים את פורמט השאלות הרלוונטי לתפקיד\לארגון. 

בדיקת פוליגרף תקופתית לעובד:

מדובר בבדיקות פוליגרף רנדומליות לעובדים קיימים או בדיקת פוליגרף למטרת קידום בעבודה. לבדיקת פוליגרף תקופתית קיימים 2 יתרונות בולטים: 

א. איתור הנזק שגרם העובד לארגון עד לרגע בדיקת הפוליגרף ועצירתו של הנזק, טרם יגרום לנזק בלתי הפיך.

ב. הרתעה: הרתעת עובד החושב או מתכנן לבצע עבירות מתוכננות או מזדמנות, כאשר הוא בטוח שלא יוכל להיתפס באמצעי האבטחה והביטחון הקיימים לרשות הארגון. פוליגרף תקופתי לעובדים, נחשב לכלי הרתעתי משמעותי במניעת עבירות פוטנציאליות בקרב עובדים. 

בדיקות פוליגרף תקופתיות לעובדים

בדיקת פוליגרף ספציפית לעובד:

שוחד בינוני_640x428.jpg

מדובר בבדיקת פוליגרף, למטרת גילוי זהות העובדים המעורבים בעבירה ספציפית שהתרחשה בארגון.

מעבר למעורבות אישית בעבירה, ניתן לשאול גם על ידיעה וודאית על המעורבים בה או שיתוף פעולה עמם. לדוגמא: עישון סמים במהלך משמרת, גניבה ספציפית, מעורבות באירוע אלימות, עבירות מין, ריגול עסקי ועוד.

בנוסף למציאת זהות המעורבים בעבירה הספציפית, ניתן כמובן גם לנקות את שמו של חשוד בעבירות אלו. 

בדיקת פוליגרף חוזרת לעובד:

בעקבות העובדה כי תוצאת בדיקת הפוליגרף תלויה רובה ככולה בבודק הפוליגרף ולא במכשיר, עלולות להתקבל תוצאות פוליגרף שגויות אשר לא משקפות את המציאות. 

במסגרת ביצוע בדיקות פוליגרף תעסוקתיות לעובדים ולמועמדים לעבודה, טעות בתוצאת הבדיקה עלולה לגרום עוול לעובד ונזק לחברה. לא אחת, הגיעו למכון הפוליגרף אתיקה עובדים שאובחנו כדוברי שקר ע"י בודק פוליגרף לא מקצועי ובבדיקה חוזרת התגלתה האמת והתוצאה השתנתה לדובר אמת. 

מכון פוליגרף אתיקה, מתייחס בכובד ראש למקרים מסוג זה ומספק תוצאה אמינה ומקצועית לבדיקות פוליגרף תעסוקתיות חוזרות. 

בדיקת פוליגרף חוזרת לעובד

תשאולי מהימנות עובדים:

תשאול מהימנות, אמינות עובדים

מלבד בדיקת פוליגרף, קיימת דרך נוספת לבדיקת מהימנות ואמינות עובדים ומועמדים לעבודה, הקרויה בשם תשאול מהימנות. לתשאול המהימנות קיימים גם שמות נוספים, לרבות תחקיר מהימנות, מבחן אמינות, שיחת קב"ט, תחקיר ביטחון, בדיקת מהימנות ועוד. 
המכנה המשותף בין תהליכי מהימנות עובדים שאינם כוללים בדיקת פוליגרף, הנו ראיון עומק, המלווה בדרך כלל במבחן אמינות ממוחשב, על נושאים רבים ומגוונים בחייו של המועמד לרבות מהלך חייו, קשר עם משפחתו, מעורבותו בפלילים, הימורים, סמים, גניבה, אלימות ועוד.

למרות יתרונות התשאול בבדיקת מהימנות עובדים, חשוב לציין כי בדיקת פוליגרף לעובד, נחשבת למבחן האמינות המקצועי והיעיל ביותר המוצע כיום. 

מכון פוליגרף אתיקה, מתמחים בביצוע בדיקות פוליגרף לעובדים ולמועמדים לעבודה.

המכון מנוהל ע"י אלירן לנקרי, אשר הינו מומחה לתהליכי מהימנות עובדים ופוליגרף תעסוקתי. 

מייסד המכון ביצע בשנים האחרונות אלפי בדיקות פוליגרף תעסוקתיות ותשאולי מהימנות למועמדים ועובדים בחברות וארגונים מובילים במשק הישראלי.

המכון מספק שירותי פוליגרף לחברות וארגונים מובילים בתחומי האופנה, דלק, ביטחון, אבטחה,קמעונאות ועוד. 

Anchor 1
bottom of page