מה שואלים בבדיקת פוליגרף לפני קבלה לעבודה? דוגמאות לשאלות הנשאלות בבדיקת פוליגרף במסגרת ראיון עבודה:

עודכן ב: 12 מרץ 2020


בדיקת פוליגרף תעסוקתית לעובדים ולמועמדים לעבודה, הפכה במקומות עבודה רבים לעניין שבשגרה.

מטרת השאלות הנשאלות בבדיקת פוליגרף במסגרת קבלה לעבודה, הנה לבדוק 2 קריטריונים:

- בדיקת מידת אמינותו, שקיפותו וכנותו של העובד, בנוגע לנושאים העלולים להציגו באור שלילי.

- לבחון את מידת חומרת מעשיו של המועמד, בנושאים הרלוונטיים לארגון.

מקומות עבודה שונים, משתמשים בשאלות שונות בבדיקת הפוליגרף, אך קיים מכנה משותף לכלל החברות והארגונים.

לרוב, השאלות שנשאלות בבדיקת פוליגרף לפני קבלה לעבודה, כוללות מעורבות בפלילים, שימוש בסמים, מעורבות בגניבה, קשר לגורמי פשיעה, ריגול עסקי ועוד.

בפוסט הבא אפרט אודות השאלות הנשאלות בבדיקות פוליגרף מסוגים שונים, לרבות: בדיקת פוליגרף מסוג קבלה לעבודה למועמדים לעבודה ובדיקת פוליגרף תקופתית לעובדים.


מה שואלים בבדיקת פוליגרף לפני קבלה לעבודה? מידע למועמדים ולמעסיק הכולל דוגמאות לשאלות פוליגרף בעבודהדוגמאות לשאלות פוליגרף, הנשאלות בבדיקת פוליגרף תעסוקתית לפני קבלה לעבודה:


שאלות פוליגרף בנושא סמים

שאלות פוליגרף בנושא סמים:

שאלות פוליגרף בנושא שימוש בסמים, משתנות בין חברה לחברה ותלויות בארגון אליו מועמד העובד:

קיימים ארגונים השואלים בבדיקת הפוליגרף, שאלות על כל סוגי הסמים (קלים וקשים).

יש השואלים בבדיקת הפוליגרף, שאלות רק על שימוש בסמים קשים ויש השואלים על