top of page

מה שואלים בבדיקת פוליגרף לפני קבלה לעבודה? דוגמאות לשאלות הנשאלות בבדיקת פוליגרף במסגרת ראיון עבודה:

עודכן: 12 במרץ 2020


בדיקת פוליגרף תעסוקתית לעובדים ולמועמדים לעבודה, הפכה במקומות עבודה רבים לעניין שבשגרה.

מטרת השאלות הנשאלות בבדיקת פוליגרף במסגרת קבלה לעבודה, הנה לבדוק 2 קריטריונים:

- בדיקת מידת אמינותו, שקיפותו וכנותו של העובד, בנוגע לנושאים העלולים להציגו באור שלילי.

- לבחון את מידת חומרת מעשיו של המועמד, בנושאים הרלוונטיים לארגון.

מקומות עבודה שונים, משתמשים בשאלות שונות בבדיקת הפוליגרף, אך קיים מכנה משותף לכלל החברות והארגונים.

לרוב, השאלות שנשאלות בבדיקת פוליגרף לפני קבלה לעבודה, כוללות מעורבות בפלילים, שימוש בסמים, מעורבות בגניבה, קשר לגורמי פשיעה, ריגול עסקי ועוד.

בפוסט הבא אפרט אודות השאלות הנשאלות בבדיקות פוליגרף מסוגים שונים, לרבות: בדיקת פוליגרף מסוג קבלה לעבודה למועמדים לעבודה ובדיקת פוליגרף תקופתית לעובדים.


מה שואלים בבדיקת פוליגרף לפני קבלה לעבודה? מידע למועמדים ולמעסיק הכולל דוגמאות לשאלות פוליגרף בעבודהדוגמאות לשאלות פוליגרף, הנשאלות בבדיקת פוליגרף תעסוקתית לפני קבלה לעבודה:


שאלות פוליגרף בנושא סמים

שאלות פוליגרף בנושא סמים:

שאלות פוליגרף בנושא שימוש בסמים, משתנות בין חברה לחברה ותלויות בארגון אליו מועמד העובד:

קיימים ארגונים השואלים בבדיקת הפוליגרף, שאלות על כל סוגי הסמים (קלים וקשים).

יש השואלים בבדיקת הפוליגרף, שאלות רק על שימוש בסמים קשים ויש השואלים על שימוש בסמים בזמן העבודה.

ההבחנה בין סוגי הסמים עליהם נשאלים בבדיקת הפוליגרף, הנה כלהלן:

סמים קלים: הכוונה הנה לגראס (מריחואנה) וחשיש.

סמים קשים: MDMA, קוקאין, הרואין, אקסטזי, אסיד, LSD, פטריות הזיה, קטמין ועוד.

סמי פיצוציות: נייס גיא ונגזרותיו, אומנם נחשבו בתקופות מסוימות כחומרים מסוכנים ולא כסמים, אך מומלץ שלא להתחכם בבדיקת הפוליגרף ולספר גם על שימוש בהם.

דוגמאות לשאלות פוליגרף בנושא שימוש בסמים:

- בשלוש השנים האחרונות, האם עישנת סמים קלים?

- האם השתמשת במהלך חייך בסמים קשים?

- במקומות עבודה קודמים, האם השתמשת בסמים במהלך משמרת?

בכל מקרה, במהלך השיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף, מומלץ לענות בכנות ולמסור מידע מדויק ככל הניתן אודות שימוש בסמים: תדירות, סוגים וכ'ו.שאלות שנשאלות בבדיקת פוליגרף בנושא גניבה - מכון פוליגרף אתיקה

שאלות פוליגרף בנושא גניבה:

שאלות הפוליגרף בנושא גניבה, מתייחסות בדרך כלל לגניבה של פריט יקר ערך, סחורה או כסף ממקומות עבודה קודמים.

חשוב להבין שהשאלה אינה כוללת לקיחת פריטים פעוטי ערך, כגון ציוד משרדי לרבות עטים, מרקרים או סיכות למהדק ללא אישור, אלא גניבת פריט יקר יותר.

דוגמאות לשאלות פוליגרף נפוצות הנשאלות בנושא גניבה:

- במקומות עבודה קודמים, האם גנבת בדרך כלשהי כסף?

- במקומות עבודה קודמים, האם גנבת בדרך כלשהי סחורה?

כדי לעבור בהצלחה את בדיקת הפוליגרף, מומלץ לציין טרם הבדיקה, כל מה שהשאלה מזכירה לנבדק בהקשר למעורבותו בגניבה.


שאלות פוליגרף בנושא קשרים אסורים עם ספקים או לקוחות במקומות עבודה:

מטרת שאלות אלו, הנה לבדוק מעורבות בקבלת שוחד, טובת הנאה או תמורה אסורה כלשהי מספקים או לקוחות במקומות עבודה קודמים, כדי להשיג רווח אישי על חשבון החברה.

נושא ה"קומבינות" עם ספקים ולקוחות, נפוץ מאוד במגוון תפקידים ובמקומות עבודה רבים.

דוגמה לשאלה הנשאלת בפוליגרף בנושא:

האם קשרת קשר עם ספק או לקוח, כדי לרמות חברה בה עבדת?שאלות ששואלים בבדיקת פוליגרף

שאלות פוליגרף בנושא ביצוע עבירות פליליות חמורות:

מטרת השאלה בבדיקת הפוליגרף, הנה לבדוק מעורבות בעבירות פליליות שאינן כוללות בדרך כלל עבירות תעבורה או שימוש בסמים, אלא עבירה פלילית חמורה יותר.

הכוונה היא לעבירות אלימות, רכוש, מין ועוד.

חשוב להבין ששאלות אלו, כוללות גם עבירות פליליות שלא התגלו ושאינן מתועדות - עבירות שרק הנבדק יודע על קיומן.

דוגמה לשאלת פוליגרף בנושא ביצוע עבירה פלילית חמורה:

- האם ביצעת במהלך חייך, עבירה פלילית חמורה?

- האם נחקרת במהלך חייך במשטרה, כחשוד בביצוע עבירה פלילית?

כדי לעבור בהצלחה את בדיקת הפוליגרף בנושא מעורבות בעבירות פליליות, מומלץ לספר אודות מעורבות בכל עבירה פלילית שביצעתם במהלך חייכם.

הערה חשובה: אם אתם אנשים המחמירים עם עצמכם בדרך כלל, מומלץ לספר גם על עבירות פליליות שאינן חמורות, כדי למנוע טעויות בתוצאת בדיקת הפוליגרף.


שאלות שנשאלות בפוליגרף בנושא קשר לעבריינים:

שאלה זו נשאלת בבדיקת הפוליגרף, על מנת לבדוק האם קיים קשר בין הנבדק לגורמי פשיעה או לסביבה חברתית הכוללת מעורבים בפלילים.

דוגמה לשאלה הנשאלת בבדיקת פוליגרף בנושא קשר לעבריינים:

- האם יש לך קשר משפחתי או חברתי לעבריינים?

חשוב להבין, כי טרם בדיקת הפוליגרף, מתבצע "יישור קו" בין הנבדק לבודק הכולל הסבר אודות מיהו עבריין.

טרם בדיקת הפוליגרף מומלץ לפרט אודות קשרים חברתיים ומשפחתיים הכוללים: בני משפחה, חברים, בני זוג, ידידים וכ'ו המעורבים בפלילים.שאלות פוליגרף בנושא ריגול עסקי:

מטרת שאלה זו בבדיקת הפוליגרף, הנה לבדוק האם נשלח העובד ע"י גורם מתחרה כדי לגנוב סודות מסחריים או מידע פנימי של החברה.

נושא הריגול העסקי, נפוץ בעיקר בתפקידים אשר במסגרתם נחשפים למידע פנימי עסקי, הכולל רשימות לידים, לקוחות, פטנטים, סודות מסחריים וכ'ו.

דוגמאות לשאלות הנשאלות בבדיקת פוליגרף בנושא ריגול עסקי:

- האם נשלחת ע"י גורם מתחרה לעבוד ב...? (שם החברה)

- האם אי פעם העברת מידע פנימי מחברה בה עבדת לחברה מתחרה?בדיקת פוליגרף - שאלות פוליגרף בנושא חובות כספיים


שאלות פוליגרף אודות חובות כספיים חריגים:

מטרת השאלות בבדיקת פוליגרף אודות חובות כספיים הנה, לבדוק האם לנבדק חובות כבדים לרבות הגבלות, עיקולים, הוצאה לפועל או חובות לגורמים פרטיים, לרבות לשוק האפור.

השאלה בדרך כלל לא כוללת חובות כספיים רגילים לרבות מינוס בבנק, הלוואות או משכנתה על דירה.

חשוב להבין שמטרת שאלה זו בבדיקת הפוליגרף, אינה "לחטט" במידע האישי של הנבדק אודות חובותיו, אלא לאתר חובות חריגים בלבד.


שאלות בבדיקת פוליגרף אודות מעורבות בהימורים לא חוקיים:

שאלות אודות הימורים, נשאלות בבדיקת פוליגרף על מנת לבדוק מעורבות בהימורים לא חוקיים לרבות קזינו, פוקר (שאינם חוקיים בארץ) או הימורים אחרים שאינם חוקיים כגון הימורים על מירוצי סוסים, משחקי ספורט ועוד.

המטרה היא לבדוק האם הנבדק מהמר ומפסיד כספים, אותם הוא אינו יכול להרשות לעצמו להפסיד.

בנוסף, ההימורים הלא חוקיים מעידים על קשר לעבריינים (המארגנים את ההימורים) ולעתים על התמכרות.

דוגמה לשאלה בנשאלת בבדיקת פוליגרף בנושא הימורים:

- האם אתה מעורב בהימורים לא חוקיים?


סיכום:

חשוב להבין שמטרת השאלות הנשאלות בבדיקת פוליגרף, אינה לתייג, לשפוט או להכשיל את המועמד, אלא לבדוק את כנותו אודות מעורבותו בעבירות חריגות במהלך חייו.

חשוב להדגיש בהקשר זה, שגם אם מועמד לעבודה מוסר מידע שלילי אודות עברו, אין זה אומר שהוא נפסל אוטומטית ולכן חשוב מאוד לספר את המידע השלילי בשיחה המקדימה לבדיקה.

במידה ומוסר הנבדק מידע שלילי לפני בדיקת הפוליגרף, נוסח השאלה משתנה ל: חוץ ממה שסיפרת, האם...

וכך בעצם ניתנת אפשרות לנבדק, לעבור בהצלחה את הבדיקה.

כל עוד המידע השלילי מדווח לבודק לפני תחילת בדיקת הפוליגרף, אז אין סיבה שלא לעבור את הבדיקה בהצלחה.

לקבלת המלצות וטיפים - כיצד לעבור בהצלחה בדיקת פוליגרף : לחץ כאןנכתב ע"י אלירן לנקרי

מנהל מכון הפוליגרף אתיקה

מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים

לייעוץ או תיאום בדיקת פוליגרף, צור קשר - 053-9539353
6,851 צפיות

Comments


bottom of page