top of page

פוליגרף לעובדים החשודים במעורבות באירועים חריגים:

גניבה בעבודה, מרמה, שימוש בסמים, הטרדה מינית ועוד:

בדיקות פוליגרף לעובדים בחשד למעורבות בעבירות כדוגמת גניבה מהעבודה, מעילה, מרמה, העברת מידע פנימי, הטרדה מינית ועוד

עבריינות תעסוקתית המבוצעת ע"י עובדים, כוללת בעיקר גניבה, מעילה, מרמה, העברת מידע פנימי, הונאה עבירות מין ועוד.

לא ניתן למנוע לחלוטין עבריינות תעסוקתית, אך בהחלט ניתן לצמצם משמעותית את היקף הנזק שגורמות עבירות אלו.

עבירות נפוצות אלו, המתבצעות ע"י עובדים בארגון, הנן בדרך כלל עבירות חוזרות ונשנות (רצידיביזם) אשר ללא התערבות חיצונית לא ייפסקו. עובד המבצע עבירות אלו, ככול הנראה ביצע אותן בעבר ויבצען בעתיד. 

כשמתגלה עבירה בארגון כגון גניבה, הארגון נפגע בשלוש דרכים:

- נזק כלכלי

- נזק תדמיתי

- נזק מוראלי לעובדים: אשר הופכים לחשדנים האחד כלפי השני וחוששים שיואשמו בעצמם.

באמצעות בדיקת פוליגרף ספציפית לעובד, ניתן לאמת או להפריך את החשד למעורבותו בביצוע העבירה ולהפנות משאבים לכיוונים אחרים בחקירת האירוע. 

יתרונות השימוש בבדיקות פוליגרף לעובדים בהתמודדות עם עבריינות תעסוקתית

לבדיקות פוליגרף ספציפיות לעובדים, קיימים יתרונות רבים:

 

 -  קבלת מידע אודות זהות המעורבים בביצוע הגניבה (או כל עבירה אחרת)

 -  ניקוי מחשד עובדים שאינם מעורבים בגניבה.

 -  קבלת אינדיקציה, אודות שיתוף פעולה עם עובדים אחרים בביצוע גניבה. 

 -  קבלת אינדיקציה לידיעת הנבדק על זהות מבצע הגניבה.  

 -  קבלת אינדיקציה כללית להיקף הנזק: כגון סכומי הכסף שנגנבו במצטבר וכ'ו (באמצעות בדיקת פוליגרף מסוג "שיא המתח")

 -  זמינות, מידיות ותוצאות מהירות של בדיקת הפוליגרף. 

באילו נושאים ניתן לערוך בדיקת פוליגרף ספציפית לעובד?

ככלל ניתן לומר, כי ניתן לערוך בדיקות פוליגרף לעובדים, בכל אירוע חריג שהתרחש בארגון, בתנאי שהאירוע מושתת על עובדות. לדוגמא:

- מעורבות בגניבת עובד ממעסיק: גניבת כסף, סחורה או פריט יקר.

- שימוש בסמים ע"י עובדים בזמן העבודה.

- הטרדה מינית: פיסית או מילולית, המבוצעת ע"ע עובד\מנהל.

- מסירת מידע לגורם מתחרה: מידע פנימי, רשימת לקוחות וכו.

- מסירת מידע שסייע לפריצה, גניבה ועוד.

- החתמת כרטיס נוכחות לעובדים אחרים.

- גרימת חבלה בזדון לציוד השייך למקום העבודה ועוד.  

bottom of page