בדיקת פוליגרף בחשד למעורבות עובדים בגניבה בעבודה, מרמה, שימוש בסמים, הטרדה ועוד:

עבריינות תעסוקתית המבוצעת ע"י עובדים, קיימת ותמשיך להתקיים בכל ארגון. 

לא ניתן למנוע לחלוטין עבריינות תעסוקתית, אך בהחלט ניתן לצמצם משמעותית את היקף הנזק שגורמות עבירות אלו.

עבירות נפוצות לרבות גניבה, מרמה, הטרדה מינית, שימוש בסמים בזמן העבודה ועוד, הנן בדרך כלל עבירות חוזרות ונשנות (רצידיביזם) אשר ללא התערבות חיצונית לא ייפסקו. 

עובד המבצע עבירות אלו, ככול הנראה ביצע אותן בעבר ויבצען בעתיד. 

כשמתגלה עבירה בארגון כגון גניבה, הארגון נפגע בשלוש דרכים:

- נזק כלכלי

- נזק תדמיתי

- נזק מוראלי לעובדים: אשר הופכים לחשדנים האחד כלפי השני וחוששים שיואשמו בעצמם.

באמצעות בדיקת פוליגרף ספציפית לעובד, ניתן לאמת או להפריך את החשד למעורבותו בביצוע העבירה ולהפנות משאבים לכיוונים אחרים בחקירת האירוע. 

יתרונות השימוש בבדיקת פוליגרף בעקבות אירוע חריג:

לבדיקות פוליגרף ספציפיות לעובדים, קיימים יתרונות רבים:

 

 -  קבלת מידע אודות זהות המעורבים בביצוע העבירה.

 -  ניקוי מחשד עובדים שאינם מעורבים בעבירה.

 -  קבלת אינדיקציה, אודות שיתוף פעולה עם עובדים אחרים. 

 -  קבלת אינדיקציה לידיעת הנבדק על זהות מבצע העבירה.  

 -  קבלת אינדיקציה כללית להיקף הנזק: כגון סכומי הכסף שנגנבו במצטבר וכ'ו (באמצעות בדיקת פוליגרף מסוג "שיא המתח")

 -  זמינות, מידיות ותוצאות מהירות של בדיקת הפוליגרף. 

באילו נושאים ניתן לערוך בדיקת פוליגרף ספציפית לעובד?

ככלל ניתן לומר, כי ניתן לערוך בדיקות פוליגרף לעובדים, בכל אירוע חריג שהתרחש בארגון, בתנאי שהאירוע מושתת על עובדות. לדוגמא:

- מעורבות בגניבה: כסף, סחורה או פריט יקר.

- שימוש בסמים בזמן העבודה.

- הטרדה מינית: פיסית או מילולית.

- מסירת מידע לגורם מתחרה: מידע פנימי, רשימת לקוחות וכו.

- מסירת מידע שסייע לפריצה, גניבה ועוד.

- החתמת כרטיס נוכחות לעובדים אחרים.

- גרימת חבלה בזדון לציוד השייך למקום העבודה ועוד.