top of page

בדיקות פוליגרף לבדיקת מעורבות באירועי הטרדה מינית, אלימות ועבירות מין

עבירות אלימות ועבירות מין, הנן עבירות הנפוצות בעיקר כנגד חסרי ישע.

לא אחת נשמעות טענות לתקיפות חסרי ישע, לרבות קשישים וילדים מצד מטפלים, בני משפחה או קרובים.

לעתים טענות אלו לא ניתנות לבדיקה או להוכחה כיוון שלא צולמו או תועדו ולכן לא ניתן לדעת בוודאות האם אכן התרחשו. 

בדיקות פוליגרף בנושאי אלימות ומעורבות בעבירות מין, מספקות תשובה חד משמעית אודות מעורבות או אי מעורבות האדם הנחשד בעבירה.

בדיקות הפוליגרף בנושאים אלו הינן מורכבות ביותר, המתבצעות בדיסקרטיות, רגישות ומקצועיות. 

 

להלן דוגמאות לבדיקות פוליגרף נפוצות בנושאי אלימות ועבירות מין:

פוליגרף בחשד לפגיעה מינית בילדים, חסרי ישע ואחרים

מדובר המקרים רגישים ביותר, בהם עולה חשד לא מבוסס לפגיעה מינית בעיקר בילדים או בחסרי ישע.

במקרים אלו החשד אינו וודאי ולא מוכח בעקבות קושי לקבל מידע מהנפגעים. 

באמצעות בדיקת הפוליגרף, ניתן לקבל תשובה חד משמעית אודות מעורבות בעבירות מין ופגיעה מינית או לחלופין, להוכיח את חפותו של הנחשד.

בדיקות פוליגרף מסוג זה הינן רגישות במיוחד ודורשות מיומנות רבה.  

פוליגרף לבדיקת מעורבות באלימות כנגד חסרי ישע

בדיקות פוליגרף בחשד למעורבות באלימות נפוצות מאוד בקרב חסרי ישע, לרבות:

- אלימות כנגד קשישים מצד מטפלים, בני משפחה ועוד.

- אלימות כנגד ילדים מצד גננות, מטפלים, בני משפחה ועוד.

- חשד למעורבות כללית באלימות מצד בני משפחה, בני זוג, זרים ועוד.

Anchor 1

פוליגרף במקרי הטרדה מינית

מדובר בבדיקות פוליגרף במקרים בהם נשמעת טענה להטרדה מינית מילולית או פיזית ולא קיימת הוכחה לביצוע ההטרדה.

בדיקות הפוליגרף נפוצות בעיקר מצד הקרבן, אשר מבקש להוכיח את אמיתות גרסתו אודות קיום ההטרדה.

בנוסף, נפוצה הבדיקה בקרב הנחשדים בעבירה, אשר מבקשים להוכיח כי אינם מעורבים בה וכי מדובר בתלונת שווא. 

bottom of page