top of page

השפעת לחץ, התרגשות וחרדה על בדיקת פוליגרף: האם התרגשות ולחץ משפיעים על פוליגרף?

עודכן: 3 ביולי 2020

השאלה הראשונה שעולה בקרב נבדקי פוליגרף הנה: האם לחץ, התרגשות או חרדה משפיעים על בדיקת פוליגרף?

חשוב להבין בהקשר זה, כי לחץ והתרגשות, אכן עלולים לגרום לתגובות פיזיולוגיות הנמדדות במכשיר הפוליגרף ועלולים לעתים להשפיע על תוצאת הבדיקה.

האם משתמע מכך שכל מי שלחוץ, מתרגש או חרדתי מטבעו, יאובחן כדובר שקר?

התשובה בהמשך....השפעת לחץ, התרגשות או חרדה על בדיקת פוליגרף. האם לחץ והתרגשות משפיעים על פוליגרף? אלירן לנקרי | מכון פוליגרף אתיקה


מהם המדדים הנבדקים בבדיקת פוליגרף?

מכשיר הפוליגרף מתעד וקולט שינויים פיזיולוגיים המתרחשים בגופו של הנבדק במהלך בדיקת הפוליגרף.

המדדים הפיזיולוגיים הנמדדים בבדיקת פוליגרף הנם:

לחץ דם + דופק

מוליכות חשמלית של העור

נשימות

אבחון אמת ושקר, נשען על ההנחה כי אמירת שקר תלווה בפחד מפני גילוי האמת, אשר יגרום לשינויים פיזיולוגיים בגופו של הנבדק.


לחץ, התרגשות ואי נוחות בבדיקת פוליגרף:

חשוב להבין כי בנוסף לאמירת שקר, גם לחץ והתרגשות מבדיקת הפוליגרף, גורמים לשינויים פיזיולוגיים בגופו של הנבדק.

השאלה החשובה בהקשר זה הנה:

האם כל מי שלחוץ ומתרגש מבדיקת פוליגרף יאובחן כדובר שקר?

התשובה היא לא, אך רק במידה ובודק הפוליגרף מקצועי ויודע איך להתמודד עם הלחץ במהלך בדיקת הפוליגרף.

חשוב להדגיש כי במידה ובודק הפוליגרף אינו מקצועי, הדבר עלול לגרום לטעויות בתוצאת בדיקת הפוליגרף.


השפעת לחץ דם גבוה על בדיקת פוליגרף:

במקרים רבים, מגיעים לבדיקת הפוליגרף נבדקים הסובלים מבעיה רפואית הכוללת לחץ גבוה או נמוך.

חשוב לציין כי בדיקת הפוליגרף, הנה בדיקה השוואתית ולכן לחץ דם גבוה או נמוך לא ישפיע על תוצאת הבדיקה.

בכל מקרה, יאבחן בודק הפוליגרף את מדדיו הפיזיולוגיים של הנבדק ובמידה ויבחין בחריג הקשור ללחץ הדם, ישקול היטב את ממצאי הבדיקה.


נטרול הלחץ וההתרגשות מבדיקת הפוליגרף:

בבדיקת הפוליגרף מתבצע תהליך פסיכולוגי, המשפיע על תהליכים פיזיולוגיים, אשר אותם מתעד ורושם מכשיר הפוליגרף.

בהמשך התהליך, מנתח בודק הפוליגרף את ממצאי הבדיקה, ומספק תוצאת אמת או שקר.

רק בודק פוליגרף מקצועי, יידע להתמודד עם לחץ והתרגשות ולנטרלם, כך שלא ישפיעו על תוצאת בדיקת הפוליגרף.


סיכום: השפעת לחץ והתרגשות על בדיקת פוליגרף:


- במידה ובודק פוליגרף מקצועי יבצע את בדיקת הפוליגרף - לחץ והתרגשות לא ישפיעו על תוצאת הבדיקה.


- במידה ובודק פוליגרף, אשר אינו מקצועי, יבצע את בדיקת הפוליגרף - לחץ והתרגשות עלולים להשפיע על תוצאת הבדיקה.


- מומלץ לבחור בודק פוליגרף מקצועי, אשר לו ניסיון בתחום הפוליגרף, חקירות ותשאול.


- לנבדקי פוליגרף אשר לחוצים מטבעם, מומלץ לספר במהלך השיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף, כל מה שרלוונטי לשאלות הבדיקה ועלול להלחיץ אותם.


- במידה ומדובר בבדיקות פוליגרף בנושאים מורכבים כגון עבירות מין במשפחה, חשוב לוודא כי לבודק הפוליגרף ניסיון מעשי וידע תאורטי ספציפי בנושא הבדיקה.


- במידה ומדובר בפוליגרף תעסוקתי לעובדים ולמועמדים לעבודה, חשוב לוודא כי לבודק הפוליגרף ניסיון בתחום הפוליגרף התעסוקתי ומהימנות עובדים.נכתב ע"י אלירן לנקרי

מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים.

מנהל מכון הפוליגרף אתיקה
2,366 צפיות

Comments


bottom of page