top of page

פוליגרף משפטי: 
בדיקת פוליגרף לבית משפט במסגרת תביעה משפטית אזרחית

מכון פוליגרף אתיקה מתמחים בביצוע בדיקות פוליגרף משפטיות במסגרת תביעות משפטיות אזרחיות, המתנהלות בבית המשפט.

בדיקת פוליגרף הנה קבילה בתביעות אזרחיות, בבית משפט לענייני משפחה ובבתי דין רבניים, תחת תנאים מסוימים שיפורטו בהמשך.

מכון פוליגרף אתיקה מנוהל ע"י אלירן לנקרי - פרופילאי פלילי, חוקר, מתשאל ומומחה פוליגרף, המשמש כבודק פוליגרף מטעם בתי המשפט. 

שירותי המכון כוללים בדיקות פוליגרף לבתי משפט, במסגרת תביעות משפטיות אזרחיות והגשת חוות דעת מקצועיות לבתי משפט.

למנהל מכון הפוליגרף ניסיון רב בביצוע בדיקות פוליגרף לבתי משפט במסגרת תביעות משפטיות מורכבות.

בדיקת פוליגרף במסגרת תביעה משפטית אזרחית:

בדיקת פוליגרף במסגרת תביעה משפטית אזרחית:

במדינות ישראל מוגשות עשרות אלפי תביעות אזרחיות מדי שנה.

נושאי המחלוקת בתביעות אזרחיות, לרוב אינם מורכבים, אך המורכבות בהכרעה נובעת מהעדר ראיות התומכות בגרסאות הצדדים. פעמים רבות מדובר במילה כנגד מילה והקושי להחליט במקרים מסוג זה עצום. 

באמצעות בדיקת פוליגרף לאימות גרסת הצדדים במסגרת תביעה משפטית, ניתן בנקל לקבל תשובה חד משמעית אודות צדקת אחד מהצדדים ואי אמינות גרסתו של הצד השני.

בדיקת פוליגרף משפטית יכולה לסייע לשופט בקבלת החלטה אודות אמינות גרסאותיהם של הצדדים. ניתן להשתמש בה ככלי תומך החלטה או ככלי בלעדי בקביעת ההחלטה.

 

שאלת קבילותה של בדיקת פוליגרף כראייה בבית המשפט, הנה שאלה המעוררת מחלוקות ודיונים רבים.

למרות המחלוקות, התהיות וחוסר הוודאות בהקשר לשימוש בפוליגרף במערכת המשפט, קיימים בתי משפט המקבלים את בדיקת הפוליגרף כראייה קבילה. 

להלן הסבר מפורט אודות קבילות בדיקת הפוליגרף בבית משפט אזרחי ופלילי ופירוט התנאים לשימוש בבדיקת הפוליגרף כראייה קבילה.    

בדיקת פוליגרף כראייה קבילה במשפט האזרחי:

בדיקת פוליגרף כראייה קבילה במשפט האזרחי:

במשפט האזרחי, בדיקת פוליגרף תישקל כראייה קבילה אם הנה עומדת בשני תנאים מרכזיים:

1. הנבדק הסכים להיבדק בפוליגרף מרצונו החופשי: זאת אומרת שניתנה חתימה מפורשת של הנבדק לכך שמסכים מרצונו החופשי להיבדק בפוליגרף, ללא הפעלת כל לחץ עליו.

2. הסכמה לקבלת בדיקת הפוליגרף ולשימושה כראיה קבילה בבימ"ש: זאת אומרת שניתנה חתימה מפורשת של הנבדק לכך, שמודע ומסכים לכך שבדיקת הפוליגרף תהווה ראייה קבילה בביהמ"ש ותשפיע על הכרעת ההחלטה בעניינו.

מדובר בהסכמת שני הצדדים להיבדק ולא רק צד אחד.

אין לחייב את אחד הצדדים להיבדק בפוליגרף ואם צד אחד אינו מסכים לכך, אין להתייחס לאי הסכמתו להיבדק, כראייה כנגדו.

חשוב לציין כי למרות החתימות המפורשות על ההסכמות הנ"ל על ידי הצדדים, שאלת קבלת בדיקת הפוליגרף כראייה קבילה נתונה במלואה לשיקול דעתו של בית המשפט.

קבילות בדיקת הפוליגרף בבית משפט לענייני משפחה:

קבילות בדיקת הפוליגרף בבית משפט לענייני משפחה:

בבית המשפט לענייני משפחה, המחוקק מעניק סמכות מיוחדת לשופט, אשר מאפשרת לו לסטות מסדרי הדין הרגילים ולקבל כל ראייה כקבילה.

תקנה 258 יד (א) לתקסד"א קובעת במפורש כי "בית המשפט רשאי לקבל כראיה כל עדות שהובאה בפניו, אף אם אינה קבילה בבית משפט אחר".

סעיף 8 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה – 1995 קובע, כי "בכל עניין של דיני ראיות וסדרי דין, שאין עליו הוראה אחרת, לפי חוק זה ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק"

תקנה 258ב(ג) לתקסד"א קובעת כי "בית המשפט רשאי לסטות מהוראות שבפרקים אחרים שבתקנות אלה, ולנהוג בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק"

ניתן ללמוד מתקנות אלו, כי לביהמ"ש לענייני משפחה ישנה סמכות רחבה יותר מבתי משפט אחרים, המאפשרת לו לקבל את בדיקת הפוליגרף כראייה.

למרות סמכות רחבה זו, שאלת קבלת בדיקת הפוליגרף כראייה קבילה, נתונה במלואה לשיקול דעתו של בית המשפט.

האם בדיקת פוליגרף קבילה במשפט הפלילי?

האם בדיקת פוליגרף קבילה במשפט הפלילי?

במשפט הפלילי בישראל, בדיקת פוליגרף אינה מהווה ראייה קבילה במסגרת הדיון באשמתו של נאשם.

יתרה מכך, אסור למשטרה או לעורכי הדין, ליידע את בית המשפט בדבר הצעה שנמסרה לנאשם להיבדק בפוליגרף ובדבר תגובתו להצעה: הסכמתו או התנגדותו לעבור בדיקת הפוליגרף.

בית המשפט, גם הוא מנוע מלהציע לנאשם להיבדק בפוליגרף, שכן הצעה זו עלולה להתפרש כנחוצה להוכחת חפותו.

מתי ניתן להשתמש בבדיקת פוליגרף כראייה בהליך הפלילי?

למרות הנחרצות בדחייתה של בדיקת הפוליגרף כראייה קבילה במשפט הפלילי, בהליך המעצר - המצב שונה לחלוטין.

מעצר ימים (הארכות מעצר): זהו תהליך הביניים, בו חוקרת המשטרה את העבירה המדווחת וצריכה להחליט אם קיימת עילת מעצר, המחייבת להאריך את מעצרו של החשוד ליותר מ 24 שעות.

במידה ובכוונת המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד ליותר מ 24 שעות, יובא העצור בפני שופט, אשר ידון בשאלת הארכת מעצרו או שחרורו.

בהליכי מעצר ימים, לבדיקת הפוליגרף עשוי להיות ערך ראייתי ובהליכים אלו נוטה בית המשפט לקבל את תוצאות בדיקת הפוליגרף ולהחשיבה בשיקולי החלטת הארכת מעצר החשוד.

בנוסף, ניתן ליידע את בית המשפט בדבר הסכמה או סירובו של החשוד להיבדק בפוליגרף, כמידע העלול לחזק את החשדות כנגדו.

הסיבה לאפשרות קבלת בדיקת הפוליגרף כראייה בהליכי מעצר ימים הנה, כי בהליך זה, קיימת אפשרות לבית המשפט לקבל ולשקול שימוש בראיות שאינן קבילות.

:בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח

:בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח

בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח:

חברות ביטוח רבות, נעזרות בפוליגרף כדי לאמת או להפריך את גרסת לקוחותיהם, בעת הגשת תביעת הביטוח.

השימוש בפוליגרף במסגרת התביעה, הוכיח עצמו ככלי יעיל לחשיפת גרסאות שווא, אשר נועדו להרוויח כספים במרמה מחברת הביטוח.

בדיקת גרסאות כגון: האם מגיש התביעה אכן נהג ברכב בעת התאונה, האם הנזק המתואר אכן נגרם כתוצאה מהתאונה ועוד, נפוצות מאוד במסגרת תביעות הביטוח.

מנגד, במקרים רבים, פוליגרף במהלך תביעת ביטוח, אימת את גרסת הלקוח והוכיח את אמינותה.

למכון פוליגרף אתיקה, ניסיון רב בביצוע בדיקות פוליגרף לאימות או הפרכת גרסאות במסגרת תביעות משפטיות, לרבות תביעות כנגד חברות ביטוח. 

למידע נוסף אודות בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח

bottom of page