top of page

בדיקת פוליגרף למטרת אימות גרסה, הוכחת חפות וניקוי שם

כל אדם מן השורה, עלול למצוא עצמו מואשם בביצוע עבירה על לא עוול בכפו.

שיעור תלונות השווא, גדל משמעותית בשנים האחרונות וכל אחד עלול להיכלל בסטטיסטיקה.

באמצעות בדיקת פוליגרף לאימות גרסה, הוכחת חפות וניקוי שם, ניתן להשיג הוכחה חד משמעית לאי מעורבות הנבדק בעבירות המיוחסות לו.

חשוב להבין שברוב תלונות השווא, מדובר במילה כנגד מילה ואין דרך אחרת מלבד בדיקת פוליגרף, לאמת את גרסת הנבדק ולהוכיח את חפותו.

פוליגרף לאימות גרסה, ניתן לביצוע בכל נושא עובדתי לרבות: בגידות בזוגיות, אירועי אלימות, גניבה, עבירות מין, גרימת נזק ועוד.

מלבד הוכחת חפות, ניתן להשתמש בפוליגרף לצורך אימות גרסה במסגרת מחלוקות וסכסוכים. 

בכוחה של בדיקת הפוליגרף, לספק הוכחה שתוביל לסיום סכסוכים מורכבים, לרבות: סכסוך שכנים, סכסוך רומנטי, סכסוכים משפחתיים, סכסוך בין חברים ועוד.

חשוב לציין כי ניתן לערוך בדיקת פוליגרף עצמית לצד המואשם (המגיע עצמאית לבדיקה). בתום הבדיקה מקבל הנבדק מסמך רשמי וחתום. במידה והנבדק דובר אמת, מהווה המסמך הוכחה לאמינות גרסתו.  

להלן דוגמאות לבדיקות פוליגרף נפוצות המבוצעות לצורך אימות גרסה והוכחת חפות:

פוליגרף לאימות גרסה והוכחת חפות במסגרת חשד לביצוע עבירה או האשמות בכל נושא

סכסוכים רבים, עלולים להוביל לתלונות והאשמות שווא.

טענות לגרימת נזק לרכוש, אלימות, עבירות מין ועוד, הינן טענות שלרוב לא ניתן להוכיחן, כיוון שמדובר במילה כנגד מילה.

לעתים מדובר בהאשמות שווא שנשמעות בעקבות שמועה והדבר עלול להגיע לתלונה במשטרה ולפתיחת תיק פלילי שלא בצדק.  

בדיוק למשבצת הזו נכנסת בדיקת פוליגרף - במקרים בהם נשמעת האשמה ואין כל הוכחה למעורבות או לחפות, בדיקת הפוליגרף מספקת מענה מדויק וחד משמעי. 

מעבר לעבירות, ניתן לבצע את בדיקת הפוליגרף לאימות גרסה בנושאים נוספים כגון בגידה בין בני זוג - בהם אחד הצדדים מבקש להוכיח לצד השני כי לא בגד בו. 

בדיקת פוליגרף לאימות גרסה במסגרת מחלוקות וסכסוכים

במקרים רבים בהם קיימת מחלוקת אודות נושאים עובדתיים, כל אחד מהצדדים משוכנע שהוא צודק ואין דרך לשכנעו אחרת.

כשאין הוכחות, לא ניתן לסיים את הסכסוך והדבר עלול להגיע לתביעה משפטית. 

במקרים מסוג זה, ניתן לבצע בדיקת פוליגרף לשני הצדדים ולבדוק את אמינות גרסתם.

בדיקות הפוליגרף יכולות לחסוך זמו יקר ובזבוז משאבים רבים ולהביא באופן מיידי לפתרון המחלוקת. 

Anchor 2

באילו נושאים ניתן לבצע בדיקת פוליגרף להוכחת חפות ואימות גרסה?

בדיקת פוליגרף למטרת הוכחת חפות, אימות גרסה וניקוי שם, ניתנת לביצוע בכל מקרה הכולל נסיבות עובדתיות.

- האשמות בנושא עבירות מין.

- האשמות בנושא גניבה.

- האשמות בנושא גרימת נזק. 

- טענות לבגידה בין בני זוג. 

בנוסף ניתן לבצע בדיקת פוליגרף על כל מחלוקת עובדתית אחרת בין שני צדדים או יותר.  

בתום בדיקת הפוליגרף, הנבדק מקבל מסמך רשמי וחתום המציין את תוצאת בדיקת הפוליגרף - במידה והנבדק דובר אמת, המסמך מהווה הוכחה לאמיתות גרסתו. 

היתרונות בביצוע בדיקת פוליגרף לאימות גרסה

לבדיקת הפוליגרף יתרונות רבים:

- הימנעות מפנייה למשטרה והגשת תלונת שווא במקרה והנבדק דובר אמת ואינו מעורב בעבירה בה נחשד. 

- הימנעות מפניה לבית משפט וקיום הליך משפטי מייגע. 

- האפשרות לקיום בדיקת הפוליגרף במעמד צד אחד: ז"א הצד המואשם יכול להיבדק עצמאית ללא הצד השני ולהוכיח את חפותו או גרסתו. 

- פתרון מיידי של סכסוכים ומחלוקות שונות.

בדיקת פוליגרף חוזרת

בדיקת פוליגרף חוזרת, מיועדת למקרים בהם קיים ספק מהותי אודות דיוק ואמינות תוצאת בדיקת הפוליגרף המתקבלת. 

חשוב להבין כי תוצאת בדיקת פוליגרף, מושפעת באופן ישיר ממקצועיותו של בודק הפוליגרף ולא ממכשיר הפוליגרף. 

ז"א שבודק פוליגרף שאינו מקצועי, יספק תוצאת בדיקת פוליגרף שגויה, אשר אינה משקפת את המציאות. 

תוצאה שגויה, עלולה לגרום לעוול ונזק כבד לנבדק, בכל תחום בו מתבצעת הבדיקה לרבות פוליגרף בעבודה, פוליגרף פרטי בנושא בגידה, גניבה ועוד. 

בדיקת פוליגרף חוזרת, יכולה לספק תוצאה שונה לחלוטין מזו שהתקבלה בבדיקה הראשונה, וזאת בתנאי שאכן התוצאה הראשונית שגויה.

במכון פוליגרף אתיקה, מתמחים בבדיקות פוליגרף חוזרות, תוך איתור הליקויים של בדיקת הפוליגרף הקודמת (במידה וקיימים)  

Anchor 1
bottom of page