אמינות בדיקת פוליגרף: האם פוליגרף אמין ומה משפיע על אמינותה של בדיקת פוליגרף?

עודכן ב: 5 נוב 2020

סוגיית אמינות הפוליגרף, הנה סוגיה שנויה במחלוקת, המעוררת תגובות וטענות רבות הנשמעות בשיח הציבורי.

מחקרית: בדיקת פוליגרף אמינה ומדויקת באחוזים גבוהים מאוד של כ 95%.

תדמיתית: פוליגרף סובל מתדמית שלילית ונתפס כלא אמין בקרב אחוז ניכר מהאוכלוסייה.

בקרב מתנגדי השימוש בפוליגרף נטען, כי מדובר במכשיר לא אמין עם אחוזי אמינות ודיוק נמוכים.

בקרב התומכים בשימוש בפוליגרף נטען, כי בדיקת פוליגרף הנה השיטה המהימנה והמדויקת ביותר הקיימת כיום לגילוי האמת.

אם כך, האם בדיקת פוליגרף אמינה או לא?

בפוסט הבא אענה על השאלה החשובה: האם פוליגרף אמין? ואסביר מה משפיע על אמינותה ודיוקה של בדיקת פוליגרף.
האם פוליגרף אמין? הגורמים המשפיעים על אחוזי דיוקה ואמינותה של בדיקת פוליגרף - מכון פוליגרף אתיקהפוליגרף: אמינות, מהימנות ודיוקה של בדיקת פוליגרף על פי מחקרים:

מחקרים אשר בוצעו ברחבי העולם, אודות אמינותה ומהימנותה של בדיקת פוליגרף, מצאו כי הפוליגרף אמין ומדויק ב 85%-95% מהמקרים, בהם נעשה ניסיון להבחין בין אמת ושקר.

קיימים גורמים שונים המשפיעים על אחוזי אמינות ומהימנות בדיקת הפוליגרף וחשוב להבין שרובם תלויים בבודק הפוליגרף, כפי שיפורט בהמשך.

פוליגרף או מכונת אמת? חשוב להבין שפוליגרף הוא לא מכונת אמת. פוליגרף הנו מכשיר הרושם ומתעד את הפעילות הפיזיולוגית של גוף האדם, כפי שמתבטאת בנשימה עליונה ותחתונה, לחץ דם, דופק ומוליכות חשמלית של העור. ז"א שדיוק ואמינות מכשיר הפוליגרף, כפי שמשתקפת בתיעוד ורישום המדדים הפיזיולוגיים בגוף האדם, הנם 100% (ללא טעויות כלל)

הקשר בין פוליגרף לגילוי האמת:

באופן כללי ניתן לומר, שמעבר לפן הטכני של הפעלת המכשיר, בדיקת פוליגרף מבוססת על תהליך פסיכולוגי מורכב, אותו עובר הנבדק במהלך הבדיקה. את התהליך הפסיכולוגי, מבצע בודק הפוליגרף. ז"א שהתהליך הפסיכולוגי מתורגם לביטוי פיזיולוגי וממנו מתבצע תרגום נוסף ע"י בודק הפוליגרף, הכולל את אבחון תוצאת הבדיקה: אמת או שקר.

איכות התהליך הפסיכולוגי, אותו מבצע בודק הפוליגרף, תשפיע ישירות על אמינות הבדיקה.