top of page

איך עושים בדיקת פוליגרף? כיצד מתבצעת בדיקת פוליגרף ומהם שלביה:

עודכן: 28 ביולי 2021

בדיקת פוליגרף נמשכת לפחות שעה ומתבצעת באמצעות שלבים מובנים הכוללים: שיחה מקדימה לבדיקה, ניסוח שאלות הבדיקה, בדיקת הפוליגרף בפועל, פענוח ממצאי הבדיקה והנפקת דוח הכולל את ממצאי בדיקת הפוליגרף.

בדיקות פוליגרף תעסוקתיות למועמדים לעבודה ובדיקות פוליגרף פרטיות, מתבצעות באותו האופן אך עם שינויים קלים.

במאמר הקצר הבא, אפרט אודות הליך הבדיקה ואסביר איך מתבצעת בדיקת פוליגרף.

המאמר מיועד לנבדקים השונים הנמצאים לפני בדיקת פוליגרף ומתעניינים במידע אודות הדרך בה מתבצעת הבדיקה.

בדיקת פוליגרף - איך מתבצע תהליך הבדיקה

שיחה מקדימה לבדיקת הפוליגרף:

שלב השיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף, נקרא שלב ה pretest.

בשלב זה נפגש לראשונה הנבדק עם בודק הפוליגרף ומתבצעת שיחה פרונטלית ראשונית.

במהלך השיחה המקדימה לבדיקה, מתבצעת שיחה מקיפה בין הבודק לנבדק ובה מקבל הנבדק מידע מקיף והסברים אודות נושא הבדיקה, נסיבותיה, שאלות הבדיקה, מכשיר הפוליגרף, על התהליך הפסיכולוגי והפיזיולוגי ועוד.

מומלץ בשלב זה, לשאול שאלות ולבקש מידע אודות נושאים לא מובנים הקשורים לתהליך הבדיקה.

קשב ושיתוף פעולה בשלב זה, הנם קריטיים לקיומה התקין של הבדיקה.

ניסוח שאלות בדיקת הפוליגרף:

לפני תחילת בדיקת הפוליגרף בפועל, מנוסחות השאלות אשר יופיעו בבדיקה.

בהקשר לכך חשוב לדעת, כי השאלות הנשאלות בבדיקת פוליגרף, חייבות להתבסס על עובדות בלבד ולא על נושאים מופשטים כגון מחשבות, תחושות, אהבה, שנאה וכ'ו.

ניסוח שאלות הבדיקה יכול לכלול טווח זמן, מיקום ועוד. לדוגמה: בשנה האחרונה, האם....

כנות הנבדק בשלב זה הנה קריטית והכרחית למעבר בהצלחה של בדיקת הפוליגרף.

​​

בדיקת הפוליגרף בפועל:

לאחר ביצוע השלב התאורטי בבדיקת הפוליגרף, מתבצע השלב המעשי: חיבור הנבדק למכשיר הפוליגרף וביצוע הבדיקה בפועל.

בניגוד לשיחה המקדימה, אשר כללה שיחה פתוחה, בשלב הבדיקה בפועל עונה הנבדק על שאלות הבדיקה במילים כן או לא בלבד.

השלב כולל כ 3-4 סבבים ובכל סבב נשאלות אותן שאלות בדיוק, כך שסדר השאלות משתנה בין הסבבים.

בבדיקת הפוליגרף בפועל, נשאל הנבדק רק שאלות שהוא מכיר ועליהן שוחח עם בודק הפוליגרף לפני הבדיקה. זאת אומרת שלא תופיע שאלה חדשה, אשר תפתיע את הנבדק במהלך הבדיקה.

​​

פענוח ממצאי בדיקת הפוליגרף:

קיימות 3 תוצאות אפשריות לבדיקת פוליגרף:

דובר אמת - בבדיקת הפוליגרף לא התקבלו תגובות פיזיולוגיות המעידות על אמירת שקר.

דובר שקר - בבדיקת הפוליגרף התקבלו תגובות פיזיולוגיות המעידות על אמירת שקר.

ללא ממצאים - בבדיקת הפוליגרף התקבלו תגובות פיזיולוגיות לא סדירות.

פענוח תרשימי בדיקת הפוליגרף, יכול להתבצע בשתי דרכים עיקריות:

פענוח ידני: המתבצע על ידי בודק הפוליגרף, בהתבסס על מקצועיותו וניסיונו.

פענוח ממוחשב: הכולל את שיטת ה ISS ושיטת ה POLYSCORE.

חשוב לציין כי תוצאת בדיקת הפוליגרף נקבעת אך ורק ע"י הניתוח הידני של בודק הפוליגרף ולא ע"י הניתוח הממוחשב, שנחשב כפחות מדויק ופחות אמין.

במידה ומתקבלת סתירה בין תוצאת בדיקת הפוליגרף, כפי שהתקבלה בפענוח הידני לבין הממוחשב, יתקבל אך ורק הפענוח הידני ולא הממוחשב.


הנפקת דוח בדיקת הפוליגרף:

בתום בדיקת הפוליגרף, מנפיק הבודק דוח מפורט, הכולל את שאלות בדיקת הפוליגרף, התשובה לשאלות, ממצאי הבדיקה ותוצאת בדיקת הפוליגרף.

במידה ומדובר בבדיקת פוליגרף משפטית, יהווה המסמך ראייה קבילה במסגרת התביעה המשפטית.נכתב ע"י אלירן לנקרי,

מנכ"ל מכון הפוליגרף אתיקה.

מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים.

למידע נוסף או תיאום בדיקת פוליגרף, צור קשר: 053-953-9353


למעבר לדף הבית: לחץ כאן


314 צפיות

Comments


bottom of page