top of page

השפעת ניסוח שאלות לקוי ומניפולטיבי בבדיקת פוליגרף על תוצאת הבדיקה:


רבות דובר לאחרונה על תוצאות בדיקות פוליגרף שנויות במחלוקת, בעקבות מקרים בהם שני צדדים ביצעו בדיקת פוליגרף ונמצאו דוברי אמת, למרות שברור שאחד מהם משקר והשני דובר אמת.

האם מקרים מסוג זה מצביעים על כך שפוליגרף אינו כלי אמין או שמא, מעיד הדבר על סיבות אחרות?

במאמר הבא אסביר מהן הסיבות הנפוצות למקרים מסוג זה וכיצד ניסוח שאלות לקוי או אפילו מניפולטיבי, עלול להשפיע באופן ישיר על תוצאתה של בדיקת פוליגרף.
ניסוח שאלות לקוי ומניפולטיבי בבדיקת פוליגרף | מכון פוליגרף אתיקה


עובדות, עובדות ושוב עובדות:

הנחת היסוד בכל בדיקת פוליגרף הינה, שניתן באמצעות פוליגרף לבדוק האם אדם משקר או דובר אמת, אך ורק בנושאים עובדתיים. לכן ניתן לנסח שאלות המכילות עובדות בלבד.

עובדות יכולות לכלול:

מעשים - האם הנבדק ביצע או לא ביצע את המיוחס לו. בנוסף: האם בוצע כלפיו מעשה.

אמרות - האם הנבדק אמר אמרה מסוימת או שמע בוודאות אדם אחר אומר אמרה מסוימת.

ידיעה וודאית - האם אדם ראה אדם אחר עושה מעשה או שמע אותו אומר אמרה.

ז"א שבבדיקת פוליגרף ניתן לשאול שאלות המנוסחות כעובדות בלבד, נטולות פרשנות ושאינן משתמעות לשני פנים.


בדיקת כוונות\מטרות\הלך רוח בבדיקת פוליגרף:

בבדיקת פוליגרף לא ניתן לשאול על כוונה, מטרה או הלך רוח. ז"א שלא ניתן לנסח שאלה שכוללת כוונה ולא ניתן לבדוק האם לאדם שביצע מעשה מסוים, הייתה כוונה או מטרה מסוימת לבצעו.

דוגמאות לשאלות שלא ניתן לשאול בפוליגרף:

האם התכוונת לקחת את הכסף שהנחת מחוץ לקופה?


בדיקת רגשות באמצעות פוליגרף:

לא ניתן לבדוק רגשות בבדיקת פוליגרף.

רגשות כגון: אהבה, שנאה, קנאה, כעס ועוד, הן לא מדד שניתן לבדוק אותו בבדיקת פוליגרף.

כאשר קיימת שאלה רלוונטית המכילה רגש כלשהו בבדיקת פוליגרף, הבדיקה פסולה ולא אמינה.


בדיקת תכנון באמצעות פוליגרף:

בבדיקת פוליגרף לא ניתן לבדוק האם הנבדק תכנן לבצע מעשה מסוים.

דוגמה לשאלה שלא ניתן לשאול: האם תכננת לגנוב את הסחורה שנמצאה מוחבאת במחסן?

במידה וקיימת שאלה רלוונטית המכילה תכנון, הבדיקה פסולה.


שאלות פוליגרף הכוללות רצון\בניגוד לרצון:

בבדיקת פוליגרף לא ניתן לשאול שאלה הכוללת את רצונו או אי רצונו של הנבדק.

בנוסף, לא ניתן לשאול בפוליגרף שאלה הכוללת את רצונו או אי רצונו של אדם אחר.

לדוגמה:

לא ניתן לשאול: האם נגעת בחזה של רונית בניגוד לרצונה?

ניתן לשאול אך ורק: האם נגעת בחזה של רונית?

הסיבה שלא ניתן לשאול על רצונו של אדם אחר הינה, כי ביטוי זה נתון לפרשנות והנבדק לא באמת יכול לדעת אם הצד השני רצה או לא רצה. חשוב להבין שאם הנבדק נשאל האם ביצע מעשה בניגוד לרצונו של אדם אחר והוא אכן מאמין שהאדם האחר רצה בכך, הוא עלול להיות מאובחן כדובר אמת למרות שהצד השני כלל לא רצה ולהיפך.

לכן, בדיקת פוליגרף בה נשאלת שאלה המנוסחת כרצון או בניגוד לרצון, הינה לא אמינה, לא מקצועית ופסולה.


שימוש בביטוי כללי הנתון לפרשנות בבדיקת פוליגרף:

השאלות בדיקת פוליגרף, אינן יכולות לכלול ביטויים הנתונים לפרשנות, אלא רק ביטויים המכילים עובדות.

לדוגמה:

לא ניתן לשאול: האם מעלת באמון המעסיק שלך בדרך כלשהי?

מעילה באמון - זהו ביטוי הנתון לפרשנות וכל אדם עלול לפרש אותו באופן שונה לגמרי.

במקום זאת צריכים לשאול שאלות ספציפיות וממוקדות יותר הכוללות עובדות כדוגמה גניבה, העברת מידע, גרימת נזק פיזי וכו'.


לסיכום:

בבדיקת פוליגרף ניתן לנסח שאלות הכוללות עובדות בלבד ולא שאלות הנתונות לפרשנות.

לא ניתן להשתמש בביטויים מופשטים הנתונים לפרשנות כגון רגשות, תכנון, כוונה, רצון ועוד.

קיימות מגוון סיבות לניסוח לקוי ומניפולטיבי של השאלות בדיקת פוליגרף, העלולות לכלול:

חוסר מקצועיות של בודק הפוליגרף.

עזרה מכוונת לנבדק וקבלת תמורה כלשהי בעבור העזרה.

חוסר תשומת לב של בודק הפוליגרף ועוד.

חשוב להבין שמספיקה אפילו שאלה אחת בבדיקת פוליגרף, המנוסחת באופן לקוי, כדי לפגום באמינות הבדיקה כולה ולהביא לפסילתה.נכתב ע"י אלירן לנקרי

מייסד ובעלים, מכון פוליגרף אתיקה

מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים בחברות וארגונים.

לייעוץ או תיאום פגישה, צרו קשר: 053-9539353


275 צפיות

Comments


bottom of page