top of page

לא עברתי פוליגרף - התוצאות האפשריות המתקבלות בבדיקת פוליגרף:


רבים לא יודעים זאת, אך בנוסף לתוצאת דובר אמת או שקר בבדיקת פוליגרף, קיימת תוצאה שלישית הקרויה "ללא ממצאים". בפוסט הבא אסביר מהן התוצאות האפשריות המתקבלות מבדיקת פוליגרף ומדוע לעיתים מתקבלת תוצאת "ללא ממצאים"

בנוסף אציין מהן הסיבות האפשריות לכך שנבדק לא עבר בהצלחה בדיקת פוליגרף, למרות שלדבריו אמר את האמת.לא עברתי פוליגרף - תוצאות בדיקת פוליגרף - מכון פוליגרף אתיקה


מהן התוצאות המתקבלות בבדיקת פוליגרף?


1. תוצאת דובר אמת בבדיקת הפוליגרף:

במידה והנבדק הינו דובר אמת לשאלות הנשאלות בבדיקת הפוליגרף, ניסוח התוצאה ירשם באופן הבא: בניתוח ממצאי הבדיקה של הנבדק, לא אובחנו בתשובותיו לשאלות הרלוונטיות, תגובות פיזיולוגיות המעידות על אמירת שקר. חשוב להבין שזהו הניסוח היחיד המעיד על כך שהנבדק אובחן כדובר אמת.


2. תוצאת דובר שקר בבדיקת הפוליגרף:

במידה והנבדק שיקר לשאלות בדיקת הפוליגרף, ניסוח התוצאה ירשם באופן הבא:

בניתוח ממצאי הבדיקה של הנבדק, אובחנו בתשובותיו לשאלות הרלוונטיות, תגובות פיזיולוגיות המעידות על אמירת שקר.


3. תוצאת "ללא ממצאים":

לעיתים, תגובותיו הפיזיולוגיות של הנבדק בבדיקת הפוליגרף אינן סדירות ולכן לא ניתן לקבל תשובה חד משמעית אודות תוצאת הבדיקה.

חשוב לדעת כי התוצאה "ללא ממצאים" לעיתים נובעת מסיבות מוגדרות וספציפיות הקשורות להתנהלותו של הנבדק או אפילו הבודק בבדיקת הפוליגרף, אך לעיתים לא ניתן לדעת מהי הסיבה לתוצאה זו.

במידה ומתקבלת תוצאה כזו, מומלץ לבצע בדיקת פוליגרף חוזרת ולנסות להבין מהבודק והנבדק מהם הגורמים לתוצאה.


סיבות נפוצות לקבלת תוצאת ללא ממצאים בבדיקת פוליגרף:

- הנבדק ניסה לשבש את ממצאי הבדיקה באמצעות תזוזות, כדורי הרגעה, סמים, מדיטציה, גרימת כאב וכו'.

- הנבדק הגיע לבדיקה במצב פיזיולוגי ירוד - חוסר שינה, מחלה, כאבים וכו'

- הנבדק הגיע לבדיקת הפוליגרף במצב נפשי ירוד - לאחר טראומה, סערת רגשות, חוסר ריכוז בבדיקה ועוד.

- הנבדק לא ידע מראש על בדיקת הפוליגרף והופתע בסמוך למועד הבדיקה (בעיקר בקרב חשודים)

- הנבדק לא סיפר מידע הקשור מבחינתו בקשר עקיף לשאלות הבדיקה, למרות שנשאל על כך במפורש.

- בודק הפוליגרף ביצע את הבדיקה באופן לא מקצועי (ניתן לבדוק זאת על פי תיעוד הבדיקה)


לא עברתם פוליגרף בהצלחה למרות שאמרתם אמת? אלו עלולות להיות הסיבות:

- לא שיתפתם פעולה באופן מלא עם בודק הפוליגרף.

- סיפרתם לבודק הפוליגרף חלק מהאמת ולא את כל האמת. לדוגמא - נשאלתם על גניבה של 100 ש"ח וסיפרתם שגנבתם רק 80 ש"ח למרות שגנבתם את כל הסכום. חשוב לזכור בהקשר זה שכדי לעבור בהצלחה בדיקת פוליגרף, צריך לספר את כל האמת.

- לא סיפרתם לבודק הפוליגרף את כל מה שרלוונטי מבחינתכם לשאלות הבדיקה ואז חשבתם על זה במהלך הבדיקה. לדוגמה - נשאלתם בבדיקה על שימוש בסמים קשים אך הסתרתם בשיחה המקדימה לבדיקה עישון

סמים קלים. הסתרה זו, למרות שהיא לא שקר ישיר, עלולה לפגוע בסיכוי לעבור את הבדיקה.

- מסרתם לבודק הפוליגרף תשובות כלליות, מתחמקות ולא חד משמעיות.

- לא נשמעתם להוראות הבודק טרם ובמהלך בדיקת הפוליגרף.

- לא הייתם מרוכזים בבדיקה.

- הגעתם לבדיקה במצב גופני, פיזי, נפשי ירוד.

- הבדיקה התבצעה באופן לא מקצועי.סיכום:

בבדיקת פוליגרף קיימות 3 תוצאות אפשריות: דובר אמת, דובר שקר וללא ממצאים.

קיימות סיבות רבות לתוצאת "ללא ממצאים" בבדיקת הפוליגרף.

רוב הסיבות קשורות לנבדק או לבודק הפוליגרף.

חשוב להכיר תוצאה מסוג זה ולדעת שהיא קיימת.

במידה ואובחנתם כדוברי שקר למרות שאמרתם את האמת, נסו למצוא את הסיבה לכך ברשימת הסיבות המפורטות מעלה.

במקרים אלו ניתן לבצע בדיקת פוליגרף חוזרת.


נכתב ע"י אלירן לנקרי,

מייסד ובעלי מכון פוליגרף אתיקה,

בודק פוליגרף מוסמך, מתשאל ופרופילאי פלילי.

מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים.906 צפיות

Comments


bottom of page