top of page

בדיקות פוליגרף לרשות מנהל הביטחון ורכזי הגיוס בארגון:

עודכן: 11 ביולי 2020


בדיקת פוליגרף, הנה אמצעי אפקטיבי ביותר לבדיקת מהימנות ואמינות עובדים בשגרה ובחירום.

באמצעות בדיקות פוליגרף, ניתן לסנן מועמדים העלולים לגרום נזק לארגון, להרתיע עובדים קיימים מלגנוב, להצביע על המעורבים בגניבה שכבר התרחשה ולנקות מחשד עובדים שנחשדו בטעות בביצוע עבירה.

עם זאת, שימוש לא נכון בבדיקת פוליגרף, עלול לחטוא למטרה ודווקא לגרום לנזק.

במאמר הבא, אסביר מהי הדרך הנכונה והאפקטיבית ביותר לשימוש בפוליגרף תעסוקתי בארגון. בין היתר אענה על השאלות: כיצד לנסח שאלות בבדיקת הפוליגרף? מהו מספר השאלות המומלץ בכל אחת מסוגי הבדיקה? כמה זמן צריך להתריע מראש על בדיקת הפוליגרף? וכיצד להימנע מטעויות אשר עלולות להשפיע על תוצאת הבדיקה.


בדיקת פוליגרף לרשות מנהל הביטחון בארגון


בדיקת פוליגרף תעסוקתית - האם היא מתאימה לארגון שלי?

בניגוד לעבר הלא רחוק, בו הפוליגרף נקשר לבדיקות עובדים במשרדי ממשלה או בתפקידים מסווגים, כיום מתבצעת בדיקת הפוליגרף, למטרת בדיקת מהימנות עובדים ומועמדים לעבודה, בכל חברה וארגון במגזר הפרטי.

הפוליגרף עבר אדפטציה מהמגזר הביטחוני לאזרחי וכיום ניתן לנסח את שאלות בדיקת הפוליגרף, בהתאם לצרכים הספציפיים של הארגון (גניבה, ריגול עסקי, קשר לעבריינים, סמים וכ'ו)

בדיקת פוליגרף תעסוקתית, ניתנת כיום לביצוע בכל ארגון אזרחי וכדי לעשות בה שימוש אפקטיבי, חשוב להקפיד על הכללים הבאים:


המלצות חשובות למנהלי ביטחון ומנהלי משאבי אנוש, המשתמשים בבדיקות פוליגרף:


1) הגבלת מספר שאלות בדיקת הפוליגרף:

טעות נפוצה שמבצעים מנבט"ים ומנהלי גיוס בחברות וארגונים בהקשר לבדיקות פוליגרף תעסוקתיות הנה: שימוש במספר רב של שאלות בבדיקה, מתוך כוונה לקבל מידע מקיף ונרחב אודות העובד\מועמד.

חשוב להבין, כי ככול שמספר השאלות הנשאלות בבדיקת פוליגרף הנו גבוה יותר, כך דיוק ואמינות הבדיקה פוחתים משמעותית. זאת אומרת, שבמקום לקבל מידע מקיף, מקבלים מידע לא מדויק העלול להכיל טעויות.


להלן מספר השאלות המומלץ, על פי סוגי הבדיקה:

- בדיקות פוליגרף למועמדים לעבודה: מקסימום 8 שאלות.

- בדיקות פוליגרף תקופתיות\לקידום עובדים קיימים: מקסימום 6 שאלות.

- בדיקות פוליגרף ספציפיות לבדיקת מעורבות באירוע חריג: 2-4 שאלות בלבד.

מנהל ביטחון שאינו מקפיד על הנחיות אלו ומבקש מספר שאלות גבוה יותר, צריך לקחת בחשבון שאמינות ודיוק הבדיקה יפגעו.


2) התאמת השאלות הרלוונטיות למטרת בדיקת הפוליגרף:

טעות נפוצה נוספת, אשר תפגע בוודאות באמינות בדיקת הפוליגרף, הנה שימוש בשאלות שאינן תואמות את מטרת הבדיקה המקורית.

לדוגמה: אם מטרתה של בדיקת הפוליגרף, הנה לבדוק מעורבות עובד בגניבה ספציפית שהתרחשה, אסור בתכלית האיסור להוסיף שאלות הקשורות לבדיקת פוליגרף תקופתית בנוגע למעורבות כללית באירועים חריגים אחרים בארגון. האיסור הוא כה קריטי, עד שאפילו הוספת שאלה אחת מיותרת, עלולה לגרום לתוצאה שגויה.


המלצות:

- בדיקת פוליגרף תקופתית לעובד: תכלול אך ורק שאלות הרלוונטיות לתקופת הזמן בה העובד מועסק בארגון ומומלץ שלא תכלול שאלות על עברו (כפי שנשאלות בבדיקת קבלה לעבודה).

- בדיקת פוליגרף ספציפית: תכלול אך ורק שאלות על המקרה הספציפי הנבדק. (לא על מקרים נוספים)

בדיקת פוליגרף למועמדים לעבודה: בניגוד לנ"ל, לבדיקת פוליגרף מסוג קבלה לעבודה, אין מגבלת נושאים\מטרות וניתן לשאול שאלות שונות בנושאים שונים, ללא הגבלת נושאי השאלות.


3) הקפדה על ניסוח שאלות בדיקת הפוליגרף:

- השאלות הרלוונטיות בבדיקת הפוליגרף, ינוסחו בקצרה, באופן מובן וממוקד.

- חשוב לשמור על פרופורציה בארכי השאלות.

- כל שאלה תכלול נושא אחד בלבד.

- שאלת הפוליגרף בדרך כלל לא תכיל את המילים או... ו... לדוגמה: אסור לשאול האם גנבת או ראית מישהו אחר גונב?

- שאלות הפוליגרף ינוסחו בשפתו של הנבדק ועל פי רמתו האישית (נמוכה או גבוהה)


4) הימנעות מהנחה סמויה בשאלות בדיקת הפוליגרף:

שאלת הפוליגרף לא תכלול הנחה סמויה, כיוון שהדבר עלול להגביר את הסיכוי לטעות בתוצאת הבדיקה. דוגמה לשאלה הכוללת הנחה סמויה: בזמן שפתחת את הכספת, האם לקחת את הכסף?

אם בשיחה המקדימה לבדיקה, הנבדק מציין במפורש שהוא כלל לא פתח את הכספת, אז צמד המילים "בזמן שפתחת" נחשב כהנחה סמויה ואסור לשימוש. במקום זאת יש לשאול 2 שאלות נפרדות שאחת מהן תהיה האם אתה פתחת את הכספת? והשנייה: האם אתה לקחת סכום כסף כלשהו מהכספת?

חשוב להדגיש כי השימוש בהנחה סמויה, עלול לגרום לטעות בתוצאת הבדיקה.


5) באמצעות בדיקת פוליגרף, ניתן לבדוק עובדות בלבד:

בבדיקת פוליגרף מכל סוג, ניתן לבדוק אך ורק התרחשותן או אי התרחשותן של עובדות בלבד.

זאת אומרת שלא ניתן לשאול על רגשות, מחשבות, כוונה או תכנון.

דוגמא: האם תכננת לקחת את הכסף שנעלם מהכספת? זוהי שאלה שלא ניתן לשאול בבדיקת פוליגרף כשאלה רלוונטית.

ניתן לשאול האם אתה לקחת את הכסף שנעלם מהכספת? או האם אתה יודע בוודאות מי לקח את הכסף שנעלם מהכספת?

חשוב לציין כי שאלה רלוונטית שתכיל כוונה, מחשבה או תכנון, עלולה לפסול את בדיקת הפוליגרף.בדיקות פוליגרף תעסוקתיות לעובדים לרשות משאבי אנוש ומנהל הביטחון בארגון


6) שמירה על פרופורציה בחלוקת נושאי שאלות בדיקת הפוליגרף:

במהלך בדיקת פוליגרף למועמדים לעבודה, נשאלות שאלות בנושאים שונים ומגוונים כדוגמת סמים, הימורים, גניבה וכ'ו.

חשוב להקפיד על פרופורציה במספר השאלות שנשאלות בכל נושא.

הסבר: במידה ונשאלת שאלה אחת בנושא גניבה, שאלה אחת בנושא סמים, וארבע שאלות בנושא חובות כספיים, הדבר עלול להפר את האיזון בתגובותיו הפיזיולוגיות של הנבדק והסיכוי לטעות בבדיקה יגבר.


7) לא מומלץ לבצע בדיקת פוליגרף לעובד חשוד, מיד לאחר חקירה:

לאחר חקירה אודות מעורבות באירוע חריג לרבות גניבה, נמצא החשוד (גם אם הוא דובר אמת וגם אם שקר) במצב אמוציונלי סוער.

לכן, חשוב שלא לבצע את בדיקת הפוליגרף מיד לאחר החקירה, אלא להמתין פרק זמן סביר (6-24 שעות) טרם ביצוע הבדיקה.


8) בודק הפוליגרף לא יבצע חקירה בעצמו טרם בדיקת הפוליגרף:

בודק הפוליגרף, לא יבצע חקירה לפני הבדיקה, אלא יבצע תשאול בסיסי בלבד במהלך השיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף, אודות נסיבות המקרה.

התשאול הבסיסי יסייע לנסח את שאלות הבדיקה ולקבל תמונת מצב אודות האירוע ולא לחלץ הודאה!

חשוב לציין כי בודק הפוליגרף אמור להיות ניטרלי ולא להיתפס כחוקר מטעם הארגון.

למרות האמור לעיל, במידה ולאחר בדיקת הפוליגרף, מבחין בודק הפוליגרף כי הנבדק שיקר, הוא יכול לבצע תשאול\חקירה שלאחר הבדיקה אודות ממצאיה.


9) חובות התראה מראש לעובד אודות בדיקת הפוליגרף:

קיימת הנחה מוטעית שכדי למנוע מעובד לשבש ולחבל בבדיקת הפוליגרף, עדיף להפתיע אותו אודות תזמון הבדיקה.

הנחה זו הנה שגויה בבסיסה כיוון שחובה למסור לנבדק, התראה מראש של 12-24 שעות לפני בדיקת הפוליגרף אודות קיומה.

ההתראה אודות הבדיקה נועדה דווקא לחזק את דיוק ממצאי הבדיקה - גם של דובר האמת וגם של דובר השקר ולמנוע תוצאה שגויה שתיגרם מאלמנט ההפתעה.


10) לא מומלץ לתאם בדיקות פוליגרף לעובדים לאחר עבודה במשמרת לילה:

בבדיקת פוליגרף, נמדדת פעילות פיזיולוגית ופעילות זו תושפע בוודאות מעייפות חריגה.

לכן, לא מומלץ להיבדק בפוליגרף לאחר לילה לבן, כיוון שדבר ישפיע על אמינות הבדיקה.

חשוב ציין כי האחריות על כך, רובצת על כתפי הארגון והעובד ולא על בודק הפוליגרף.


האם פוליגרף לעובדים ולמועמדים לעבודה "מוגזם" וניתן להסתפק במבדקי מהימנות ממוחשבים?

עם התפתחות תהליכי מהימנות עובדים, הצליחו בעבר מבדקי המהימנות השונים, להתמודד עם עובדים אשר עלולים לגרום נזק לארגון.

כיום, בתוך עמנו אנו יושבים וניתן להבחין בהתדרדרות המוסרית הגוברת במהלך השנים, אשר מכרסמת בכל תחום.

הונאה, מרמה וגנבות המבוצעות ע"י עובדים, הפכו במהלך השנים ל"מקצוע" וניכר לראות זאת בכל חברה וארגון במדינת ישראל.

לאחר ביצוע אלפי בדיקות פוליגרף בחברות וארגונים, ניתן לומר בפה מלא כי לא קיים ארגון, שלא מתרחשים בו אירועי גניבה ומרמה בתדירות משתנה. השאלה היא רק מהי התדירות?

עובדים אלו "משתכללים" עם הזמן וכתוצאה מכך, מבדקי המהימנות הקיימים כיום כבר לא מספיקים ואף כלל לא יעילים בהתמודדות מולם.

לא רק שפוליגרף למועמדים לעבודה ולעובדים אינו "מוגזם", אלא הוא כבר הפך לכלי בלתי נפרד מהליך גיוס העובדים בארגונים רבים.


האם עובדים עלולים להיפסל בפוליגרף ולא להתקבל לעבודה בעקבות עבירות קלות?

חשוב להבין כי לא כל עובד שגנב מסטיק מהמכולת כילד והשתמש אי פעם בסמים, נפסל בבדיקת פוליגרף.

בדיקת הפוליגרף הנה תהליך, אשר בראשיתו מתבצעת שיחה מקדימה לבדיקה.

בשיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף, בין היתר מוסברות לעובד שאלות הבדיקה וכוונתן וניתנת לעובד האפשרות להסביר מה "מפריע לו בכל שאלה" במידה ומדובר במקרים זניחים, מוסבר לעובד שכוונת השאלות היא לא למקרים אלו. במידה ומסר העובד מידע על מקרים "רציניים" יותר הרלוונטיים לשאלות בדיקת הפוליגרף, המידע שסיפר מוחרג מהשאלה:

לדוגמה: חוץ ממה שסיפרת, האם אתה מעורב באירוע נוסף..

לכן, גם עובדים המעורבים במקרים "זניחים" או "משמעותיים", עדיין יכולים לעבור בהצלחה בדיקת פוליגרף ולהיות מאובחנים כדוברי אמת בבדיקה. זאת בתנאי כמובן שיספרו את האמת לפני בדיקת הפוליגרף


סיכום:

פוליגרף הנו כלי המהימנות האפקטיבי היחיד כיום, אשר נותן מענה להתגוננות מפני נזקי עובדים לארגון.

הפוליגרף התעסוקתי המודרני, עבר אדפטציה וכיום מתאים לכל חברה וארגון במדינת ישראל.

הסתגלות הפוליגרף לארגונים אזרחיים, הפכה את בדיקת הפוליגרף לתהליך פשוט, קצר ויעיל, אשר עדיף על פני תהליכי מהימנות עובדים אחרים.

למרות יתרונותיו הרבים של הפוליגרף, שימוש לא נכון בו, עלול דווקא לגרום לנזק ולכן חשוב להקפיד על ההמלצות שניתנו במאמר.נכתב ע"י אלירן לנקרי: מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים בחברות וארגונים.

מייסד ובעלי מכון הפוליגרף אתיקה.

למידע נוסף או ייעוץ, צור קשר: 053-953935390 צפיות

Comments


bottom of page