top of page

בדיקת פוליגרף חוזרת - 10 סיבות למקרים בהם מתרחשות טעויות בתוצאת בדיקת פוליגרף. מכון פוליגרף אתיקה

עודכן: 21 בנוב׳ 2019


הגעתם לבדיקת פוליגרף, אמרתם אמת, אך אובחנתם כדוברי שקר.

האם ייתכן?

מהן הסיבות לכך?

ומה ניתן לעשות כדי שזה לא יקרה?

במקרים מסוג זה, ככול הנראה נדרשת בדיקת פוליגרף חוזרת.

בפוסט הבא אסביר מהן הסיבות לטעויות המתרחשות בבדיקות פוליגרף, אשר גורמות לתוצאת פוליגרף שגויה.בדיקת פוליגרף חוזרת - 10 סיבות למקרים בהם מתרחשות טעויות בתוצאת בדיקת פוליגרף. מכון פוליגרף אתיקה.


סיבות נפוצות לטעויות המתרחשות בתוצאות בדיקות פוליגרף:


1) חוסר מקצועיות של בודק הפוליגרף:

מקובל לחשוב כי בודק הפוליגרף אחראי רק על פענוח וניתוח תרשימי הבדיקה, אך הדבר אינו נכון.

פענוח תרשימי בדיקת הפוליגרף, הנו לרוב השלב הפשוט יחסית בתהליך הבדיקה.

השלב המסובך והקריטי ביותר בתהליך בדיקת הפוליגרף, כולל את השיחה המקדימה לבדיקה.

זאת אומרת, שהשיחה המקדימה לבדיקה, משפיעה באופן ישיר על תרשימי בדיקת הפוליגרף.

במילים אחרות ניתן לומר, כי ביצוע לא מקצועי של שלב השיחה המקדימה לבדיקה, יגרום לטעויות בתרשימי הבדיקה וכתוצאה מכך, גם פענוח מדויק ומקצועי של תרשימי בדיקה אלו, לא ישקף את המציאות.

על מנת להימנע מראש ממקרים מסוג זה, מומלץ לבחור בודק פוליגרף מקצועי.


2) לא הייתם מרוכזים במהלך בדיקת הפוליגרף:

במהלך השיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף, מעביר בודק הפוליגרף לנבדק מידע והסברים חשובים אודות הליך הבדיקה. הסברים אלו, קריטיים לקיום בדיקת הפוליגרף ובלעדיהם דיוק בדיקת הפוליגרף עלול להיפגע.

חוסר ריכוז בכל אחד משלבי בדיקת הפוליגרף כולל בבדיקה עצמה בפועל, עלול לפגוע בדיוק הבדיקה.


3) הגעתם עייפים\חולים לבדיקת הפוליגרף:

בעיקרון עייפות "רגילה" וסבירה אינה אמורה להשפיע על בדיקת פוליגרף, אך עייפות קיצונית או חולי המלווה בחום או כאבים, עלולים להשפיע על דיוק בדיקת הפוליגרף.

לכן, במקרי חולי המלווים בחום או עייפות חריגה, מומלץ לדחות את בדיקת הפוליגרף.


4) הגעתם נסערים לבדיקת הפוליגרף:

לעתים, מגיעים נבדקים לבדיקת פוליגרף לאחר ריב סוער, אשר השפיע עליהם מנטלית וממשיך להשפיע במהלך הבדיקה.

לא מומלץ לבצע את בדיקת הפוליגרף במהלך סערת רגשות, אלא להמתין יום או אפילו יומיים כדי להירגע.

במיוחד כשנושא בדיקת הפוליגרף הנו הנושא שגרם לסערת הרגשות.


5) הגעתם עוינים לבדיקת הפוליגרף:

חשוב להבין כי כדי לעבור בהצלחה בדיקת פוליגרף, חייבים לשתף פעולה באופן מלא עם בודק הפוליגרף.

שיתוף הפעולה מתחייב לכל אורך תהליך הבדיקה וכולל גם את שלב השיחה המקדימה.

במהלך השיחה המקדימה, משוחחים על נושאים מגוונים, שחלקם אינם נראים קשורים לנושא הבדיקה.

מומלץ לשתף פעולה בשיחה, גם אודות נושאים שנראים כלא רלוונטיים.


6) לא סיפרתם את כל האמת בשיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף:

חשוב להבין שבבדיקת פוליגרף נשאלים על עובדות בלבד. לכן, לא מספיק לספר חלק מהאמת או אפילו 99% מהאמת אודות שאלות הבדיקה, אלא חייבים לספר 100% מהאמת.

טעות נפוצה של נבדקים הנה, לחשוב שאם יספרו את "רוב" האמת, מבלי לציין פרטים קטנים רלוונטיים, הם יצליחו לעבור בהצלחה את בדיקת הפוליגרף.

דוגמה לכך יכולה להיות במקרה בו מועמד לעבודה נשאל על שימוש בסמים קשים בשנה האחרונה.

המועמד יודע בוודאות שהוא השתמש בסמים קשים 3 פעמים בשנה האחרונה אך חושב שאם יגיד שהוא השתמש רק פעמיים, הוא אמר את רוב האמת ויעבור בהצלחה.


7) אתם לא זוכרים בדיוק מה קרה ולא בטוחים בתשובה:

ספקות מצד נבדק פוליגרף בנוגע לתשובתו לשאלות הרלוונטיות, עלולות לגרום לאבחנתו כדובר שקר.

בהקשר זה חשוב לזכור כי תוצאת בדיקת הפוליגרף הנה שחור או לבן ולכן אין מקום לספק במתן התשובה.

לעתים, מתן תשובה המלווה בספק במהלך בדיקת הפוליגרף, עלולה לגרום לתוצאת שקר בבדיקת הפוליגרף.


8) תסביך האשמה guilt complex:

לעתים רחוקות ובמקרים חריגים, מרגיש הנבדק אשמה לקרות אירוע מסוים, למרות שבפועל, הוא לא באמת היה מעורב בו.

דוגמא לכך: עובדת שבמשך תקופה ארוכה נחשפה לגניבות שביצעו חבריה לעבודה ולא דיווחה עליהן.

במהלך בדיקת פוליגרף תקופתית עלולה בטעות להיות מאובחנת כדוברת שקר במעורבות ישירה בגניבה ובשיתוף פעולה עם אחרים בגניבה במקום בשאלה על ידיעה וודאית על אחרים שגונבים.

הסיבה לכך הנה, כי מצפונית, היא מרגישה אשמה בגניבות, בעקבות אי דיווחיה לממונים.

יש לציין שמקרים מסוג תסביך האשמה, הנם חריגים יחסית ולא נפוצים כיוון שבמקרים לעיל, לרוב תאובחן הנבדקת כדוברת שקר רק בשאלה על ידיעה וודאית על עובדים אחרים שגונבים.

לכן, כשמנסחים את שאלות הבדיקה במקרים גניבה לדוגמה, חייבים לשאול בנוסף למעורבות ושיתוף פעולה בגניבה, גם על ידיעה אודות אחרים שגונבים.

נקודה זו מחזירה אותנו לסעיף 6: חשוב מאוד לספר את כל האמת בשיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף.

במקרה המתואר לעיל, אם העובדת הייתה מספרת לפני הבדיקה על ידיעתה אודות הגניבות, הסיכוי לטעות בעקבות תסביך האשמה היה נמוך מאוד עד אפסי.


9) הגעתם לבדיקת הפוליגרף בהשפעת סמים, אלכוהול, כדורי הרגעה:

קיימים מקרים רבים של נבדקים דוברי אמת, המנסים "לעזור" לבודק הפוליגרף באבחון תוצאת בדיקת הפוליגרף, באמצעות שימוש בחומרים.

יש לציין כי שימוש בחומרים הנ"ל, בקרב נבדקים אשר מתכוונים לומר אמת בבדיקה, עלול לגרום לטעות בתוצאה כיוון שבתפיסתם, הם הפכו לרמאים ולא אמינים, מעצם השימוש בחומרים.

בנוסף, שימוש בחומרים אלו בבדיקת הפוליגרף עלול להיחשב כאמצעי לשיבוש תוצאת הבדיקה ולפסילתה.


10) זזתם פעמים רבות במהלך בדיקת הפוליגרף:

במהלך סבבי הבדיקה, מונחה הנבדק שלא לזוז כלל.

לעתים נבדקים, זזים פעמים רבות במהלך הבדיקה, עד שלא ניתן לאבחן את תוצאת הבדיקה והיא תהיינה "ללא ממצאים"

במקרים בהם נבדקים זזים במהלך הבדיקה והבודק לא אבחן את כל תזוזותיהם, עלולות התזוזות לגרום לתגובה שתראה כמו שקר ולכן לגורם לטעות בתוצאת הבדיקה.


מה עושים במקרים בהם חלה טעות בתוצאת בדיקת פוליגרף?


במקרים מסוג זה מומלץ בשלב הראשון לזהות את מקור הבעיה, אשר גרמה לטעות בתוצאת בדיקת הפוליגרף.

לאחר זיהוי הטעות, מומלץ לבצע בדיקת פוליגרף חוזרת.

במידה וזוהתה הבעיה, אשר השפיעה על תוצאת בדיקת הפוליגרף ניתן לבצע את בדיקת הפוליגרף אצל אותו הבודק.

מצד שני, אם לא זוהתה הבעיה, מומלץ לבצע בדיקת פוליגרף חוזרת אצל בודק פוליגרף אחר.


אלירן לנקרי

פרופילאי פלילי ומומחה פוליגרף

מבצע בדיקות פוליגרף פרטיות, תעסוקתיות ומשפטיות.

לפרטים נוספים, צרו קשר: 053-9539353

מכון פוליגרף אתיקה.


289 צפיות

Comments


bottom of page