top of page

האם להסכים לבצע בדיקת פוליגרף בעבודה? הסכמה והשלכות הסירוב להיבדק בפוליגרף:

עודכן: 19 ביוני 2020

פוליגרף תעסוקתי, הפך לשלב בלתי נפרד מהליך בדיקות אמינות לעובדים ולמועמדים לעבודה.

בדיקות פוליגרף בעבודה, מתבצעות לצורך 4 מטרות עיקריות:

1. בדיקת פוליגרף למטרת קבלה לעבודה

2. פוליגרף כתנאי לקידום בעבודה

3. פוליגרף תקופתי בעבודה

4. בדיקת פוליגרף בעקבות אירוע חריג שהתרחש במקום העבודה

האם כדאי להסכים להיבדק בפוליגרף?

האם בדיקת פוליגרף, הנה אכן פגיעה בפרטיות או שמא מדובר בתירוץ של דוברי השקר, המבקשים להתחמק מהבדיקה?

בפוסט הבא ארחיב בנושא הסכמה והשלכות הסירוב לבדיקת פוליגרף.האם להסכים לעבור בדיקת פוליגרף | אלירן לנקרי מכון פוליגרף אתיקה


הסכמה וסירוב לבדיקת פוליגרף תעסוקתית בעבודה:


כל עובד, עלול להתבקש להיבדק בפוליגרף ב 4 סיטואציות עיקריות:

- לפני קבלתו לעבודה - לצורך בדיקת אמינות שגרתית.

- לפני קידומו בעבודה, לתפקיד ניהולי או משרת אמון.

- פוליגרף רנדומלי, תקופתי, שגרתי לבדיקת מהימנות תקופתית.

- בדיקת פוליגרף בעקבות אירוע חריג שהתרחש בעבודה: בעיקר גניבה.

בכל ארבעת הסיטואציות, לא ניתן להכריח עובד\מועמד להיבדק בפוליגרף אך מנגד, למעסיק קיימת הזכות לקניין, המאפשרת לו לנהל את מקום עבודתו ולמנוע גרימת נזק לרכושו.


זכות העובד לפרטיות מול זכות המעסיק לקניין:


1. פגיעה בפרטיות?

הטענה הרווחת בקרב המסרבים לבדיקת בפוליגרף, הנה הפגיעה בפרטיות.

בהקשר זה חשוב לציין כי על פי חוק, נמנעת הפסיקה מלהכריע כי בדיקת פוליגרף מוגדרת כפגיעה בפרטיות.

בנוסף, נשאלת השאלה: במה שונה בדיקת פוליגרף מראיון עבודה? במה היא שונה ממבדק מהימנות ממוחשב? ובמה היא שונה משיחה פרונטלית לבדיקת מהימנות?

תשובה: לא רק שבדיקת הפוליגרף אינה שונה מכל התהליכים הללו אלא גם שלתפישתי, בדיקת פוליגרף מהווה פגיעה מינימלית בפרטיות יחסית לשאר התהליכים הנ"ל, כיוון שלרוב, היא ממוקדת מאוד (דוגמה לבדיקה תקופתית או ספציפית בנושא גניבה)


2. זכות הקניין של המעסיק:

זכות זו כוללת את זכותו של מעסיק לנהל את מקום עבודתו ולנקוט צעדים כדי למנוע נזק לרכושו.

לאחר שכל האמצעים האחרים כשלו בכך, בדיקת פוליגרף הנה הדרך היחידה של מעסיקים, להגן על מקום עבודתם מפני גניבה, הונאה ומרמה המבוצעות בתחכום רב וגורמות לנזקים משמעותיים.

מצלמות אבטחה, קבט"ים ואמצעי מיגון אחרים, במקרים רבים לא מצליחים למנוע גניבת כסף, סחורה, לקוחות ועוד ולכן בדיקת פוליגרף, הנה הכרחית והנה הדרך היחידה של מעסיק להגן על מקום עבודתו.

קיימות עדויות רבות אודות חברות\סניפים, אשר פשטו רגל ונסגרו בעקבות הפסדים כספיים שנבעו כתוצאה מגניבות עובדים.

באופן אישי נחשפתי למקרה בו סניף של חברה גדולה, שלא ביצעה בדיקות פוליגרף לעובדים, נסגר בעקבות נזקים כלכליים, אשר הסתבר שנבעו מגניבת כסף מצטברת של עובדים.


בהיבט המשפטי:

לא בכדי, הפסיקה נמנעת מלהכריע בהתנגשות בין הזכות לפרטיות, לזכות לקניין.

בהקשר ל"פגיעה בפרטיות": חשוב לזכור כי כל מידע אישי, העולה במהלך בדיקת הפוליגרף, הנו דיסקרטי וחסוי.

בהקשר לזכותו של המעסיק להגן על מקום עבודתו ולמנוע נזק לרכושו: בדיקת פוליגרף הנה צעד לגיטימי, מתחייב והכרחי, כיוון שלא ניתן לפעול בדרך אחרת.

בנוגע לחשש של דוברי האמת מפני טעות בבדיקה, חשוב לציין כי כשמדובר בבודק פוליגרף מקצועי, תוצאת הבדיקה אכן תשקף את המציאות ותהיינה מדויקת ואמינה.

באופן כללי ניתן לומר, שלעובד הגון וישר, אין סיבה ממשית לסרב לבדיקת פוליגרף.


נכתב ע"י אלירן לנקרי

מנכ"ל מכון הפוליגרף אתיקה.

מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים בחברות וארגונים.

הפוסט אינו מהווה ייעוץ משפטי.281 צפיות

Comentários


bottom of page