top of page

מבדקי אמינות תעסוקתיים מול בדיקות פוליגרף - השוואה מקיפה בין תהליכי מהימנות נפוצים:

עודכן: 3 באפר׳ 2020

כיום, חברות וארגונים רבים נעזרים בתהליכי אמינות ומהימנות עובדים, ככלי תומך החלטה בקבלת מועמדים לעבודה.

קיימות דרכים רבות לבדיקת אמינות עובדים, אשר הנפוצות ביותר הנן: בדיקת פוליגרף תעסוקתית ומבחן אמינות ממוחשב.

שאלה נפוצה העומדת בפני מעסיקים, אנשי גיוס ומנהלי ביטחון בחברות וארגונים הנה: באיזה תהליך מהימנות עובדים לבחור?

בפוסט הבא אציג השוואה מקיפה ואפרט אודות החסרונות והיתרונות בכל אחת מהשיטות לבדיקת מהימנות עובדים.

מבחן אמינות ממוחשב לעובדים מול בדיקת פוליגרף תעסוקתית: יתרונות, חסרונות והמלצות למעסיקים

בדיקת פוליגרף תעסוקתית לעובדים - מידע כללי:

בדיקת פוליגרף תעסוקתית מתבצעת למטרת בדיקת אמינותם ומהימנותם של מועמדים לעבודה, עובדים קיימים ועובדים חשודים בביצוע עבירה ספציפית בארגון.

התהליך אורך כשעה, בתחילתו מתבצעת שיחה פתוחה ומקיפה אודות נושאים שונים, בדגש על שאלות בדיקת הפוליגרף, כפי שסוכם מבעוד מועד עם המעסיק.

בתום בדיקת הפוליגרף, מקבל המעסיק דוח מפורט הכולל את ממצאי בדיקת הפוליגרף (אמת או קשר) ואת ממצאי התשאול שנערך במהלך הבדיקה.


מבחן אמינות ממוחשב לעובדים - מידע כללי:

מבחן מהימנות ממוחשב, אורך כחצי שעה, במהלכו מוצגות למועמד מאות שאלות במחשב או במכשיר הסלולר, אודות נושאים שונים הרלוונטיים לארגון.

בתום המבדק הממוחשב, מקבל המעסיק תוצאת ממוחשבת אודות אמינות ומהימנות העובד.מבחן אמינות לעובד, מול בדיקת פוליגרף תעסוקתית לעובד - יתרונות וחסרונות:דיוק ואמינות הבדיקה:

בדיקת פוליגרף:

אחוז דיוק ואמינות בדיקת פוליגרף מגיע ל 95%.

קיימים מחקרים התומכים בנתונים אלו ומעידים על אמינותה הגבוהה של בדיקת הפוליגרף.

מבחן אמינות ממוחשב:

אחוז דיוק ואמינות בדיקות מהימנות ממוחשבות, אינו ברור ולא ניתן כיום לכמת באחוזים, את רמת דיוקן.

מסקנה: בדיקת פוליגרף, אמינה ומדויקת משמעותית ממבחן אמינות ממוחשב ועובדה זו מגובה ע"י מחקרים.


ההסתברות לרמות את הבדיקה:

בדיקת פוליגרף:

קיימות שיטות מגוונות לרמות פוליגרף, אך כשבודק הפוליגרף מיומן, הסיכוי לרמות בבדיקת פוליגרף שואף לאפס.

מבדק אמינות ממוחשב:

קיימים כיום מבדקי אמינות שניתן לרמות בהם בקלות יחסית. לעומתם יש מבדקים מתוחכמים יותר.

חשוב לציין כי מועמד הרגיל לשקר או שביצע בעבר בדיקות מהימנות קודמות, יידע לרמות במבדק המהימנות.

מסקנה: ניתן לרמות מבדקי אמינות ממוחשבים, בקלות יחסית לבדיקת פוליגרף.


האם נדרש המשך תהליך לבדיקה?

פוליגרף:

בדיקת הפוליגרף מספקת תוצאה חד משמעית לאמינות העובד בנושאים עליהם הוא נשאל. בנוסף לתוצאת הבדיקה, מקבל מזמין הבדיקה דוח תשאול, המלצה וחוות דעת על המועמד.

במילים אחרות: לא נדרש המשך תהליך מהימנות עם הנבדק, כיוון שמתקבלת תמונה מלאה אודות המועמד.

מבחן אמינות ממוחשב:

במבדק האמינות הממוחשב, מתקבלת לעתים תוצאה כללית שאינה חד משמעית או לחלופין, מתקבלת המלצה ספציפית לבירור נוסף.

לרוב נדרש המעסיק להמשיך את הליך הבדיקה באמצעים נוספים, לרבות תשאול מהימנות או שיחת קב"ט.

מסקנה: בדיקת פוליגרף מספקת מידע מקיף ותשובה חד משמעית אודות אמינות הנבדק, לעומת מבחן אמינות ממוחשב, המספק המלצה כללית או המלצה ספציפית להמשך בירור.


עלות פוליגרף מול מבחן אמינות ממוחשב:

בדיקת פוליגרף תעסוקתית עולה כ 300-550 ש"ח + מע"מ.

לעומת זאת, עלותה של בדיקת אמינות ממוחשבת, נמוכה משמעותית.

סייג: כפי שמפורט לעיל, פעמים רבות מבחן אמינות ממוחשב לא מספיק ונדרש המשך תהליך, כגון תשאול מהימנות. אם מחשיבים את עלות המבדק הממוחשב + עלות התשאול, מגיעים לעלות הזהה לבדיקת פוליגרף.

מסקנה: למרות שמבדק אמינות ממוחשב זול משמעותית מבדיקת פוליגרף, אם מוסיפים לו עלויות נלוות, המחיר הכולל עלול להיות זהה לבדיקת פוליגרף.


זמן ביצוע:

בדיקת פוליגרף תעסוקתית אורכת כשעה.

מבחן אמינות ממוחשב אורך כחצי שעה.

סייג: למרות היתרון היחסי של מבחן אמינות ממוחשב על בדיקת פוליגרף מבחינת זמני הביצוע, כפי שמפורט לעיל, לעתים לאחר מבדק מהימנות ממוחשב, נדרש המשך תהליך אמינות נוסף, אשר נמשך זמן רב יותר מבדיקת פוליגרף.


השקעת המשאבים הנדרשת מהארגון:

בדיקת פוליגרף:

הליך ביצוע בדיקת הפוליגרף, מתבצע כולו ע"י מכון הפוליגרף.

ז"א שלמעט זימון הבדיקה (טלפונית או במייל), לא נדרשת מהארגון המזמין השקעת משאבים כלשהם.

מבחן אמינות ממוחשב:

הליך ביצוע מבחן אמינות ממוחשב, מתבצע כולו ע"י הארגון אשר מזמין את הבדיקה. זאת אומרת שהטיפול בנבדק לכל אורך הבדיקה, קבלת הממצאים, ניתוחם והמשך הליך המהימנות במידת הצורך, מתבצעים ע"י מזמין הבדיקה.

מסקנה: בביצוע מבחן מהימנות ממוחשב, משקיע הארגון משאבים רבים יותר, מאשר בבדיקת פוליגרף תעסוקתית.


המלצות למעסיקים המתלבטים בין השימוש בפוליגרף תעסוקתי למבחן אמינות ממוחשב:

ללא ספק, בדיקות פוליגרף תעסוקתיות הנן יעילות, מדויקות ומקצועיות יותר, מאשר מבחני אמינות ממוחשבים. המצב האופטימלי בביצוע תהליכי מהימנות עובדים הנו: ביצוע בדיקות פוליגרף תעסוקתיות לכל עובד ומועמד לעבודה.

למרות זאת, לעתים הדבר לא מתאפשר בעקבות מגבלות שונות, לרבות: תקציב, זמן, לוגיסטיקה וכ'ו.

אז מה בכל זאת ניתן לעשות? לשלב בין מבחני אמינות ממוחשבים לפוליגרף תעסוקתי.

לתפקידים מסוימים, המפורטים מטה, מומלץ לבצע פוליגרף תעסוקתי ולתפקידים אחרים, מומלץ לבצע מבחן אמינות ממוחשב.


המשרות אליהן מומלץ לבצע בדיקות פוליגרף תעסוקתיות ולא מבחן אמינות ממוחשב:


1. פוליגרף לתפקידי ניהול:

ביצוע פוליגרף תעסוקתי למנהלים, אחראי משמרת, סגנים או כל תפקיד ניהולי אחר, מתוך התפיסה כי הפיקוח על תפקידים ניהוליים רופף יותר. בנוסף להעדר הפיקוח, העובדים בתפקידים ניהוליים, עלולים לגרום לעתים לנזק רב הרבה יותר, מאשר עובדים זוטרים.

לכל שאר התפקידים, ניתן לבצע בדיקת אמינות ממוחשבת.

2. פוליגרף למשרות אמון:

ללא ספק, כל משרה דורשת אמון בין עובד למעסיק, אך כשמדובר על משרה המוגדרת כמשרת אמון, הכוונה היא לתפקיד הדורש מידת אמון מיוחדת בעובד.

3. פוליגרף לתפקידים בהם הפיתוי לגנוב גבוה במיוחד:

מדובר בעיקר על תפקידים בהם העובד נחשף לסחורה בכמות גדולה, לכסף מזומן או לפריטים יקרים. דוגמאות: אב בית, מחסנאי, בלדר, סופר כספים, עובדי כספת, חשיפה לתכשיטים יקרים ועוד.

4. פוליגרף לתפקידים במסגרתם נחשף העובד למידע סודי, פנימי ועסקי של הארגון.

מדובר בעיקר על חשיפה לרשימת לקוחות, סודות מסחריים, פטנטים, מחזורי מכירה ועוד.

5. פוליגרף לתפקידים בהם לא ניתן לפקח על העובד בדרך אחרת:

מדובר בעיקר בתפקידים בהם העובד, הנו האחרון בשרשרת הפיקוח ולא קיימת דרך לפקח עליו ולאתר חריגים בהתנהלותו.

6. פוליגרף לעובדים אשר נכשלו במבחן אמינות ממוחשב:

מטרת בדיקת הפוליגרף, הנה לבדוק את אמינות המועמד בנושאים בהם הוא נכשל במבחן האמינות שביצע. באמצעות בבדיקת הפוליגרף, ניתן לתת הזדמנות למועמד להתקבל לארגון או לחלופין, לאמת את ממצאי המבדק הממוחשב.

7. פוליגרף למועמד שהותיר רושם "גבולי" בראיונות הקבלה:

מדובר במקרים בהם במהלך ראיונות העבודה שעבר המועמד, תחושת הבטן והאינטואיציה של המראיין, גרמו לו להטיל ספק באמינות המועמד, ללא סיבה נראית לעין.


הפוסט נכתב ע"י אלירן לנקרי,

מנכ"ל מכון פוליגרף אתיקה.

מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים.

לייעוץ נוסף, אודות תהליכי מהימנות עובדים, צרו קשר: 053-953-9353285 צפיות

Comentários


bottom of page