top of page

שוחד, טובת הנאה, מרמה והפרת אמונים: בדיקות פוליגרף לנושאי משרות אמון למטרת חשיפת עבירות צווארון לבן

עודכן: 10 בספט׳ 2020

זה מתחיל במתנה לחג שניתנת בניגוד לנהלים, ממשיך לסוף שבוע בחו"ל ומתגלגל לסכומי כסף גבוהים.

טובת הנאה, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הן עבירות צווארון לבן המתבצעות בכל ארגון.

מעת לעת נחשפות בתקשורת פרשיות שוחד בקנה מידה נרחב, בהן בעלי תפקידים בכירים ונושאי משרות אמון בחברות וארגונים, נתפסים בלקיחת שוחד וטובות הנאה בשווי מליוני שקלים.

בדרך כלל כשנחשפת פרשיה כזו, נשמעים קולות הפתעה ותדהמה כגון: "הוא האחרון שהייתי חושד בו" "קשה לי להאמין שדווקא הוא עשה זאת" ועוד..

אז מה באמת גורם למנהלים בכירים ונושאי משרות אמון למעול באמון הניתן בהם?

מהו הפרופיל האישיותי של בכירים המועלים באמון הסובבים אותם?

וכיצד בדיקות פוליגרף תקופתיות מסייעות משמעותית בצמצום התופעה?


שוחד, טובת הנאה, מרמה והפרת אמונים | מכון פוליגרף אתיקה


מהם שוחד וטובת הנאה?

קבלת כסף, שווה כסף, מתנה, שירות או טובת הנאה אחרת, הניתנת בחשאי לנושא תפקיד על מנת שיפעל באופן הנוגד את מטרות תפקידו.

חשוב להדגיש כי גם אם במעמד קבלת השוחד לא נאמר במפורש מהי מטרתו, מספיקה ההבנה בלבד של מקבל השוחד כי מציע השוחד מצפה לתמורה כלשהי בעתיד.

- נושא תפקיד: נחשב כנושא תפקיד בפועל, מועמד לתפקיד או כזוכה בתפקיד, גם אם עדיין לא התחיל למלאו בפועל.

- מבקש שוחד - גם אם נענה בשלילה ולא קיבל, נחשב על על פי החוק כלוקח שוחד.

- מציע שוחד - גם אם נענה בסירוב ולא נתן, נחשב על פי חוק כנותן שוחד.


האם מתנה לחג היא שוחד?

לכל ארגון נהלים שונים המגדירים שוחד וטובת הנאה.

קיימים ארגונים האוסרים במפורש קבלת כסף, מתנות או שירותים כלשהם מספקים או לקוחות.

מנגד, קיימים ארגונים המאפשרים קבלת מתנות לחגים כדוגמת יין או מארזי שוקולד.

ארגונים אחרים מאפשרים לקבל מתנות עד לסכום מוגדר.

ככלל ניתן לומר, כי בקבוק יין או מארז הניתנים כמתנה לחג ע"י ספקים או לקוחות, לרוב מאושרים ולא מוגדרים כשוחד, אך סכומי כסף או מתנות יקרות נחשבות כשוחד וטובת הנאה.


מי נותן שוחד וטובת הנאה ולאילו מטרות?

- לקוחות\ספקים הנותנים שוחד לנושאי משרות בכירות בארגון, כדי שיעדיפו אותם על פני אחרים ויבחרו בהם.

- לקוחות\ספקים הנותנים שוחד למקבלי החלטות בארגון, על מנת שיאריכו להם חוזה התקשרות.

- ספקים\לקוחות הנותנים טובות הנאה לנושא משרה כדי לקבל מידע פנימי שיסייע להם בעסקיהם מול הארגון ועוד...


מדוע מנהלים בכירים ונושאי משרות אמון מקבלים שוחד?

קיימים גורמים מסייעים רבים, להחלטה המובילה לקבלת שוחד וטובת הנאה:

הסתבכות כלכלית משמעותית כגון חובות לשוק האפור, הימורים, התמכרויות, טיפול רפואי יקר או הרצון להתעשר ולהפגין עצמה כלכלית, אכן עלולים להוות גורמים מסייעים לאדם אשר גמלה בלבו החלטה לקבל שוחד.

למרות זאת, בבחינת הגורמים הנ"ל, ניתן להבחין כי אלו הם גורמים מסייעים חיצוניים.

אם כך, מהם הגורמים האישיותיים המסייעים להחלטה לקבל שוחד ולמעול באמון לאורך זמן?


פרופיל אישיותי: נרקסיזם, מגלומניה ושכרון כוח בשילוב העדר פיקוח אפקטיבי:

בבחינת המאפיינים האישיותיים של מקבלי שוחד וטובת הנאה בארגונים, ניתן להבחין במאפיינים הבאים:


- מטריאליזם, חומרניות וחומרנות:

העדפת חיי החומר על חיי הרוח. אנשים אלו מאופיינים בנטייה קיצונית להעדפת החומר, בעיקר כסף וכל מה שניתן להשיג באמצעותו, על פני ערכים או נכסים רוחניים.


- נטייה לרדיפת שררה:

מדובר בנושאי משרות אשר להוטים אחר כוח וסמכות. מפגינים ביטחון עצמי מופרז בכל הקשור לשררה ומקדשים את הסמכות על פני כל דבר אחר.


- נרקיסיזם ומגלומניה:

הערצה עצמית מוגזמת וקיצונית, מחשבות על גדלות, תחושת עליונות, ביטחון עצמי מופרז והיעדר אמפתיה, מצפון ומחויבות כלפי אחרים.


- רציונליזציה (התרצה):

מדובר בשימוש במנגנון הגנה המסייע להתמודד עם הקשיים הרגשיים הנלווים לנקיטת פעולות לא רציונליות או אסורות. לדוגמה: "בכל מקרה הייתי מחדש לספק הזה חוזה כי הוא מקצועי אז למה שלא ארוויח על זה כסף מהצד?"


- הכחשת הקרבן:

עבירות מסוג טובת הנאה ושוחד, מתבצעת בארגון לעתים מבלי לפגוש פיזית בקרבן - מנכ"ל, בעלי מניות וכ'ו. נתון זה מסייע לעבריין הצווארון הלבן לבצע "דה הומניזציה" - הסרת צלם אנוש מהקרבן וכתוצאה מכך להשקיט את מצפונו.


- הכחשת הנזק:

בדרך זו מכחיש עבריין הצווארון הלבן את הנזק הנגרם לארגון, באמצעות רטוריקה שכוללת ביטוים כגון "הם כלכך עשירים שהם בכלל לא ירגישו את הנזק" או "שוחד לא זהה לגניבה ואף אחד לא נפגע מכך"


- גינוי המגנים:

"לקחתי שוחד כי הם ניצלו אותי, לא העריכו אותי מספיק, לא שילמו לי את מה שמגיע לי"

"כולם עושים את זה"

מדובר בבריחה מקבלת אחריות והאשמת אחרים כאחראים בלעדיים לביצוע עבירות השוחד והמרמה.


העדר פיקוח אפקטיבי:

הביטוי לא עכברא גנב, אלא חורא גנב, הנו ביטוי הלקוח מהתלמוד הבבלי, המטיב לתאר את העדר הפיקוח האפקטיבי על נושאי משרות אמון.

פירוש הביטוי הנו שאין להאשים את העכבר שגונב אוכל, אלא צריך להאשים את החור ממנו הוא נכנס.

כמובן שאין בביטוי הנ"ל להאשים את הקרבן שנפגע כתוצאה ממעילה, כיוון שלא פיקח על נושאי משרות אמון, אך המסר הנמשל בביטוי זה בהקשר לעבירות שוחד הנו: שהעדר פיקוח עלול להוות גורם מאיץ ומסייע בקבלת ההחלטה לקבל שוחד ולהמשיך לקבלו לאורך זמן.

הסיכוי להיתפס, הנו אחד מהשיקולים המרכזיים של עברייני צווארון לבן, בהחלטתם לבצע עבירות כלכליות.

לכן עובדים בתפקידים בכירים ונושאי משרות אמון, אשר יודעים שאין גורם המפקח עליהם, מבינים שהסיכוי להיתפס הנו אפסי ומכאן, הסיכוי למעול גובר משמעותית.


מי ישמור על השומרים? בדיקות פוליגרף לבכירים ונושאי משרות אמון:

ככול שנושא משרת האמון בכיר יותר, כך גובר הקושי בפיקוח עליו.

בדיקות פוליגרף תקופתיות, מהוות את חומת המגן האחרונה להתגוננות מפני עבירות שוחד וצווארון לבן המבוצעות ע"י בכירים בארגון.

לבדיקות הפוליגרף התקופתיות, קיימים 3 יתרונות מרכזיים:


הרתעה:

בכירים ונושאי משרות אמון, מאופיינים כאמור בביטחון עצמי מופרז ושכרון כוח הגורם להם להמשיך ולבצע את עבירותיהם מבלי לחשוש מפני גילוי וחשיפה.

בדיקות פוליגרף תקופתיות, הוכיחו עצמן כיעילות מאוד בהרתעת עובדים המתכננים לבצע עבירות בארגון.

עובד, בכיר ככול שיהיה, יבין את הסיכון הרב בגילוי קבלת השוחד בארגון המבצע בדיקות פוליגרף.

בכוחן של בדיקות הפוליגרף, להניא את נושאי משרות האמון, מלקבל שוחד וטובת הנאה בעקבות הגברת סיכויים להיתפס.


איתור המעורבים:

באמצעות בדיקות פוליגרף, ניתן לאתר באופן מיידי, נושאי משרות אמון המעורבים בעבירות מסוג שוחד וטובת הנאה. באמצעות חשיפת העבירות בזמן אמת, ניתן להפסיקן ולמנוע התרחשות עתידית.

בנוסף ניתן לקבל אינדיקציה לגבי היקף העבירות ושיתוף פעולה עם אחרים המעורבים.


ניקוי שם:

בכוחן של בדיקות פוליגרף, לנקות מאשמה נושאי משרות אמון הנחשדים שלא בצדק בביצוע עבירות שוחד ובכך בעצם להסיר את עננת החשד המרחפת מעל ראשם.


סיכום:

עברייני צווארון לבן המעורבים בעבירות שוחד וטובת הנאה, מאופיינים במטריאליזם, נרקיסיזם, הכחשת הנזק והתרצת מעשיהם.

השילוב בין משרת אמון, היעד פיקוח אפקטיבי ותחכום רב, עלול להפוך את מלאכת גילוי עבירות הצווארון הלבן לכמעט בלתי אפשרית.

בדיקות פוליגרף תקופתיות לנושאי משרות אמון, הן הדרך האפקטיבית ביותר לחשוף עבירות אלו ובנוסף, להרתיע אחרים מלבצען בעתיד.


נכתב ע"י אלירן לנקרי,

מייסד ובעלי מכון הפוליגרף אתיקה,

פרופילאי פלילי,

מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים בחברות וארגונים.

למידע נוסף, צור קשר: 053-953-9353


למעבר לדף הבית - לחץ כאן


109 צפיות

コメント


bottom of page