top of page

תשאול לאחר מבחן אמינות \ ראיון קב"ט בקבלה לעבודה - מידע למועמדים לעבודה:

עודכן: 10 באוג׳ 2023

תהליכי מהימנות ואמינות עובדים, מתבצעים באופן שגרתי ושוטף בחברות וארגונים מסוגים שונים.

לעתים נדרש העובד לעבור מבחן אמינות ממוחשב בלבד, אך בחלק מהמקרים מתבצע תשאול מהימנות.

תשאול לאחר ביצוע מבחן אמינות, מתבצע ע"י מתשאל חיצוני או ע"י קב"ט החברה ומהווה חלק בלתי נפרד ואף מכריע, בבחינת אמינותם של מועמדים לעבודה.

בפוסט הבא ארחיב אודות תשאול וראיון קב"ט, המתבצעים לאחר מבחן אמינות (או לפניו) ואספק מידע למועמדים לעבודה העתידים לעבור תשאול אמינות.תשאול לאחר מבחן אמינות \ ראיון קב"ט בקבלה לעבודה - מידע למועמדים לעבודה | מכון פוליגרף אתיקה


מהו תשאול לבדיקת אמינות \ ראיון קב"ט ?

תשאול מהימנות תעסוקתי למועמדים לעבודה, מתבצע באמצעות שיחה פתוחה על מגוון נושאים, הרלוונטיים לתפקיד אליו מתמיין המועמד.

התשאול דומה לראיון עבודה, אך ההבדל בין השניים הוא: שראיון עבודה מתמקד בהתאמתו המקצועית\אישיותית של המועמד לתפקיד ואילו תשאול, מתמקד בבחינת אמינותו של המועמד בנושאים הרלוונטיים לתפקיד ולארגון.


מדוע מתבצע תשאול למועמד לעבודה?

ראיון קב"ט או תשאול מהימנות, מתבצעים במספר מקרים:

- שיחת קב"ט כחלק בלתי נפרד מתהליך בדיקת מהימנות עובדים בארגון: במקרה כזה, כל מועמד לעבודה מתושאל.

- תוצאה שלילית שהתקבלה במבחן האמינות הממוחשב שביצע המועמד לעבודה או תוצאה שאינה חד משמעית המצריכה בירור נוסף: במקרים מסוג זה יתבצע תשאול רק למועמד אשר לא עבר בהצלחה את מבחן האמינות. הסיבה לתשאול במקרים אלו, הנה מתן הזדמנות נוספת למועמד לעבודה להסביר את תשובותיו במבחן האמינות הממוחשב ובכל זאת לעבור בהצלחה את תהליך המהימנות ולהתקבל לעבודה.

- אבחון סתירות או חוסר הלימה בין דברי המועמד, כפי שמסרם בראיון העבודה, לטפסים אותם מילא ושלח לארגון כגון: קורות חיים, תעודות השכלה, שירות צבאי וכ'ו.


באילו נושאים מתבצע תשאול מהימנות או שיחת קב"ט?

ככלל ניתן לומר, כי למעט נושאים בהם קיים חסיון כגון חיסיון רפואי, תשאול מהימנות כולל כל נושא הרלוונטי לארגון אליו מועמד העובד.

נושאים נפוצים הנשאלים במהלך תשאול אמינות הנם:

מעורבות בפלילים, קשר לעבריינים, חובות חריגים - לרבות חובות לשוק האפור, שימוש בסמים, מעורבות בגניבה ממקומות עבודה קודמים, ריגול עסקי ועוד.

חשוב לציין כי תשאול לבדיקת מהימנות ואמינות יכול לכלול כל נושא בו נותר הרושם, כי המועמד מסתיר מידע לגביו.


מי מבצע את התשאול לבדיקת מהימנות?

במידה ומדובר במתשאל פנימי של החברה, ככול הנראה יבצע את התשאול מנהל הביטחון, קב"ט או מנב"ט הארגון.

במידה ולא מדובר במתשאל פנימי, יבצע את התשאול מתשאל השייך לחברה חיצונית המתמחה בתהליכי מהימנות ואמינות עובדים.

האם ניתן לסרב לעבור תשאול לאחר מבחן אמינות?

לא ניתן להכריח מועמד לעבודה לעבור תשאול לבדיקת מהימנות וניתן כמובן לסרב להשתתף בתשאול.

עם זאת, חשוב לזכור כי במידה ומדובר בחלק בלתי נפרד מהליך הגיוס לארגון, סירוב לתשאול עלול להותיר רושם שלילי מאוד אודות המועמד ולארגון קיימת הזכות להעדיף ולקבל מועמד אחר, המשתף פעולה בהליך הגיוס.

לאור האמור לעיל, מומלץ לשתף פעולה עם דרישות הארגון ולהסכים לעבור תשאול לבדיקת אמינות.


האם המידע העולה במהלך תשאול האמינות חסוי?

המידע העולה במהלך תשאול המהימנות מגיע לגורם ספציפי בארגון אליו מועמדים.

בדרך כלל קב"ט, מנב"ט או מנהל הביטחון של הארגון, ייחשף למידע.

בארגונים בהם אין מנהל ביטחון מוגדר, יגיע המידע למנהל\ת הגיוס.

חושב לדעת כי המידע העולה במהלך התשאול הנו חסוי ולא מועבר בשום אופן לחברה או ארגון אחר.

המידע מהתשאול לא מדווח למשטרה אלא אם ידווח המתושאל על כוונתו לבצע עבירה פלילית חמורה עתידית.


רצייה חברתית מוגזמת - עקב אכילס של מתושאלים:

חשוב להבין כי תשאול לבדיקת מהימנות, הוא לא המקום להרשים ולהתחבב על המתשאל.

עקב אכילס נפוץ של מתושאלים, הנו נטייתם להתרברב ולהציג עצמם כמושלמים.

חשוב לזכור כי בנושאים מקצועיים ואישיותיים, אשר נבדקים בראיון עבודה, רצייה חברתית לעתים מקובלת ומובנת. לעומת זאת בתחום המהימנות, נטייה מוגזמת לרצייה חברתית, עלולה להתפרש כחוסר אמינות ואף חוסר שיתוף פעולה.


סיכום:

תשאול לבדיקת מהימנות מתבצע ע"י מתשאל מקצועי או קב"ט, כחלק מתהליכי מהימנות ואמינות עובדים בחברות וארגונים.

בכל ארגון, מושם דגש על נושאי התשאול, הרלוונטיים לאופי הארגון.

מתשאל מקצועי, יעריך מאוד כנות ופתיחות בנושאים העלולים להציג את המועמד באור שלילי ולכן כדאי לשתף פעולה בתשאול ולהימנע מרצייה חברתית.


נכתב ע"י אלירן לנקרי

מנכ"ל מכון הפוליגרף אתיקה

מומחה לפוליגרף תעסוקתי ותהליכי מהימנות עובדים.

למידע נוסף, צור קשר: 053-953-93536,522 צפיות

Commentaires


bottom of page